ФЕНОМЕН «ФІТНЕС-КУЛЬТУРА» ЯК КОМПОНЕНТ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Катерина Володимирівна МАКСИМОВА

Abstract


У статті розглянуто феномен «фітнес-культури» у соціокультурному аспекті як невід’ємний компонент молодіжної субкультури сучасної студентської молоді Розкрито сутність, цінність та роль фітнес-культури у формуванні особистості  студентів ВНЗ. На основі аналізу літературних джерел проведено теоретичне обґрунтування феномену фітнес-культури як сучасного соціально-культурного явища, що методично обґрунтовано та практично реалізовано засобами поєднання оздоровчого фітнесу та фізичної культури. Встановлено фітнес-культуру як дієвого сучасного стимулу формування культури здоров’я та здорового способу життя сучасної молоді.

 Keywords


фітнес; фітнес-культура; культура здоров’я; еманація; мейнстрім; молодіжна субкультура; студентська молодь; здоровий спосіб життя

References


Григорьев В.И. Фитнес-культура студентов: теория и практика : учеб. пособие / В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко, С.В. Малинина. – СПб.: Изд-во СПб. ГУЭФ, 2010. – 228 с.

Скумин В.А. Культура здоровья – фундаментальная наука о человеке. – Новочеркасск: ТЕРОС, 1995. – 132с.

Вайнер, Э.Н. Валеология: учеб. для вузов / Э.Н. Вайнер. – М.: Флинта; Наука, 2001. – 416 с.

Максимова К.В., Мулик К.В. Актуальні питання збереження та зміцнення здоров’я студенток 17-21 років вищих навчальних закладів за рахунок фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Випуск 10 – 2017, – С. 301-311.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Історія світової культури. Навчальний посібник. Київ «Центр учбової літератури» 2010, – 399с.

Баева И. Психология молодёжной субкультуры: риск и перспективы роста / И. Баева // Народное образование. – 2010. – № 2. – С. 248-254.

Бондар Т. В. Молодіжна субкультура: сучасні вияви // Український соціум. – 2003. – № 1(2). –

C. 24-29.

Максимова К.В. Моніторинг стану соматичного здоров’я студенток І курсів вищих навчальних закладів м. Харкова//Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»/ International Scientific Journal «Internauka»/ № 7(29)/2017, Київ 2017 . – С.30-34.

Физкультурно-оздоровительные технологи формирования фитнес-культуры студентов: учебное пособие / Под ред. Ю.А. Усачева. – Киев: Издательство «Логос», 2015. –200 с.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України 2015 рік./ за ред. Шафранського В.В.; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – Київ, 2016. - 452с.

Максимова К.В. Роль і місце сучасних фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять у системі діяльності системи вищих навчальних закладів м. Харкова// Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Науковий часопис. Серія 15.»Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт». Випуск 5/(87) 17 - Київ, 2007, с. 71-74.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size