РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ І РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Олександр Анатолійович ГАЛИЧ, Світлана Едуардівна МОРОЗ, Олена Володимирівна КАЛАШНИК

Abstract


Наводяться аналітичні дані щодо діяльності підприємців у регіоні, визначаються пріоритетні галузі економіки для розвитку малого підприємництва у регіоні, аналізуються регіональні програми підтримки підприємництва; оцінюється роль закладів вищої освіти регіону у формуванні готовності майбутніх фахівців до підприємницької діяльності; аналізуються спільні освітні проекти Полтавської облдержадміністрації та закладів вищої освіти регіону, що покликані сприяти формуванню підприємницьких компетенцій молоді; обґрунтовується важливість розвитку молодіжного підприємництва та самозайнятості молоді для соціально-економічного розвитку регіону


Keywords


бізнес; підприємництво; компетентнісний підхід; молодіжне підприємництво; підприємницькі компетенції; професійна освіта; соціально-економічний розвиток регіону.

References


Український бізнес: корупція – серед основних проблем, що заважають розвитку вітчизняної економіки. URL: http://www.hrdc.org.ua/materiali/item/ukrajinskij-biznes-koruptsiya-sered-osnovnikh-problem-shcho-zavazhayut-rozvitku-vitchiznyanoji-ekonomiki.html. – Назва з екрана.

10 головних проблем, які заважають розвитку бізнесової справи. URL: http://uzhgorod.net.ua/news/116027. – Назва з екрана.

Павлюк Л.В. Розвиток інноваційного підприємництва. Економічний форум. 2017. № 2. С. 129–132.

Безус А.М., Шафранова К.В. Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2016. № 3. С. 7–17.

Полюга Ю. О. Формування інноваційного потенціалу молоді як важлива складова молодіжного підприємництва. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/. 2011_1/171.pdf. – Назва з екрана.

Єсінова, Н.І., Голозубова А.О. Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2017. Вип. 1 (25). С.111–120.

Загородня А. Проблема якості та змісту підготовки фахівців економічної галузі в Україні. Педагогічний процес: теорія і практика. 2016. Вип. 4. С. 21–25.

Бутко М.П., Попело О.В. Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону. Регіональна економіка. 2012. № 3. С. 67–74.

Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Reseach Program – OECD (Draft). p.8.

Статистична інформація / за ред. О.Г.Осауленко. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/ – Назва з екрана.

Головне управління статистики у Полтавській області: офіційний сайт. URL: http://www.pl.ukrstat.gov.ua/– Назва з екрана.

На Полтавщині працюють 9653 малі підприємства і 559 середніх. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/news/na-poltavshchini-pracyuyut-9653-mali-pidpriiemstva-i-559-serednih– Назва з екрана.

Полтавська обласна державна адміністрація: офіційний сайт. URL: www.adm-pl.gov.ua – Назва з екрана.

Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017–2020 роки. Полтавська обласна державна адміністрація. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/programa_malogo_pidpriiemnictva.pdf. – Назва з екрана.

Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. Третє вид., стер. Київ: Знання, КОО, 2005. 302 с.

Бізнес потребує професійних кадрів. URL: https://e-tpp.org/2016/06/29/biznes-potrebuye-profesijnyh-kadriv/. – Назва з екрана.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size