УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА

Василь Миколайович МОЙСІЄНКО

Abstract


У статті розкрито стандарти університетської автономії та самоврядування, які сформувались в Європі, охарактеризовано організаційно-управлінські засади діяльності ЗВО, що базуються на підвалинах академічної свободи.

Головним критерієм щодо побудови управлінської моделі вищої школи в Україні має слугувати досягнення рівноваги між автономією й підзвітністю. Надмірна автономія університету може призвести до того, що він не буде відповідати запитам суспільства, а надлишковий контроль з боку держави нівелює його академічні засади й роками накопичені традиції.

Практичне застосування результатів дослідження полягає у використанні виділених стандартів університетської автономії для визначення загального рівня автономії ЗВО та управління нею.

Keywords


вища освіта; заклад вищої освіти; університетська автономія; академічна свобода

References


Defining university autonomy. URL: http://www.seap.usv.ro/annals/ojs/index.php/ annals/article/viewFile/764/688

Мойсієнко В.М. Університетська автономія: історична ретроспектива та виклики сучасності. Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України: Тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 21–21 травня 2010 р.). Київ: Нора-Друк, 2010. С. 123–126.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Верланов Ю.Ю., Казареєв А.Я. Академічні свободи та автономія університетів: новий формат економічних відносин з державою. Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Серія «Економіка». 2009. Вип. 96. Т. 109. С. 32–37.

Ньюмен Дж. Г. Идея Университета / Пер. с англ. С. Б. Бенедиктова; под общ. Ред. М. А. Гусаковского. Минск: БГУ, 2006. 208 с.

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 № 344/2013. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Kasianov G. Ukraine and Bologna process: tricks and moves. URL: http://www.nearinternational.org/workshop-newsletter.aspID=1

Кальниш Ю.Г. Перспективи розвитку університетської освіти в Україні: Ольвійська Хартія. URL: Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/book/Osvita/7.pdf.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size