ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

Юрій Миколайович БУКЛОВ

Abstract


Pозглянуто проблеми патріотичного виховання старших підлітків. Основні з них: відповідність змісту й методів патріотичного виховання віковим і психологічним особливостям школярів; створення національної системи патріотичного виховання учнів; відповідність теоретичних основ патріотичного виховання старших підлітків сучасним вимогам; підвищення ефективності патріотичної роботи в школах; розробка системи стимулювання й самопідготовки учнів до патріотичного виховання.


Keywords


патріотичне виховання; старші підлітки; позашкільні навчальні заклади; національні цінності; патріотична свідомість

References


Сковорода Г. Твори у 2-х т. Київ, 1961. Т.2. С. 495–496.

Донцов Д. Дух нашої держави. Дрогобич : Відродження, 1991. С. 9.

Драгоманов М. П. Вибране. К. : Либідь, 1991. 688 с.

Драгоманов М. П. Чудацькі думки про українську національну справу. URL: www.ukrstor.com.

Сагач Г. Вибрані твори: в 5 т. Рівне: ДМ, 2006. Т.3 : Ділова риторика: «Добрословіє». 354 с.

Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / укл. І. Д. Бех, К. І. Чорна. Київ, 2006. 39 с.

Сухомлинский В.А. Проблемы воспитания всесторонне развитой личности. Избр. произведения: В 5-ти т. Т.1. Киев: Радянська школа, 1979. С. 57–218.

Ващенко Г. Г. Виховний ідеал. Полтава: Полтавський вісник, 1994. 190 с.

Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні. Вибр. пед. твори у 4-х т. Т.1. Київ: Радянська школа. 1983. С. 40–109.

Бака М. М. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді. навчально-методичний посібник. Київ: Книга пам’яті України, 2004. 464 с.

Виховання патріотизму і формування культури міжнаціональних відносин учнів шкіл-інтернатів: методичні рекомендації / укл. Б. С. Кобзар та ін. Київ: ВІПОЛ, 1998. 56 с.

Військово-патріотичне виховання допризовників: методичні рекомендації / укл. М. Д. Зубалій. Київ: ІЗМН, 1998. 60 с.

Руденко Ю.Д. Основи сучасного українського виховання. Київ: В-во ім. Олени Теліги, 2003. 328 с.

Вишневський О. Сучасне українське виховання: педагогічні нариси. Львів, 1996. 238 с.

Журба К. О. Становлення патріотизму в підлітків у процесі виховання духовності. Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах: матер. звітної наук.-практ. конф. Київ, 1999. С. 49–51.

Вацеба О. М. Нариси з історії спортивного руху в Західній Україні. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997. 232 c.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size