АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ЗДІЙСНЮВАТИ РОЗГЛЯД ЕПІЧНИХ ТВОРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Наталія Іванівна ГРИЧАНИК

Abstract


У статті проаналізовано реальний стан проведення викладачами систематичної роботи з формування вмінь аналізувати епічний твір студентами-філологами у процесі опанування курсу «Методика викладання зарубіжної літератури». Визначено критерії, показники та рівні їх сформованості. Виділено основні прогалини у фаховій підготовці майбутніх словесників.

Keywords


аналіз; критерії; рівні; епічний твір; спостереження; анкетування; індивідуальна бесіда

References


Тлумачний словник української мови. Близько 20000 слів і словосполучень / Укл.: Н.Д. Кусайкіна, Ю.С. Цибульняк; за заг. ред. В.В. Дубічинського. Харків, 2010. 608 с.

Бродовська В.Й., Грушевський В.О., Патрик І.П. Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів: словник. Київ: Професіонал, 2007. 512 с.

Словник іншомовних слів / Укл.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. Київ: Наукова думка, 2000. 664 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 373 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size