ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Денис Вячеславович ДЕРЕВ’ЯНКО

Abstract


У статі розглядаються можливості використання інформаційно-комунікативних технологій у педагогічній освіті. Виокремлено історичні етапи впровадженняІКТ у систему освіти України. Автор представляє класифікацію засобів навчання та програмного забезпечення, від яких залежить ефективність застосування ІКТ у навчальному процесі.

Keywords


інформаційно-комунікативні технології (ІКТ); педагогічна освіта; педагогічні кадри; експериментальні програми; навчальний процес

References


Шишолік Л.А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у дошкільній освіті в контексті методичних аспектів. Впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу з дітьми, педагогами, батьками та громадськістю : тематичний збірник праць. Рівне : РОІППО, 2015. 85 с. URL: http://www.roippo.org.ua/upload/iblock/fe1/posibnyk-zakhodu.pdf

Гиркин І.В. Нові підходи до організації навчального процесу з використанням сучасних комп'ютерних технологій. Інформаційні технології. 1998. № 6. С. 98–99.

Домрачєв В.Г., Ретинська I.В. Про класифікації комп'ютерних освітніх інформаційних технологій. Інформаційні технології. 1998. № 6. С. 17–19.

Жебровський Б.М., Ломаковська Г.В. Інформатизація навчального процесу столиці: крок в 21 століття. Комп'ютер у школі та сім’ї. 1998. № 4. С. 27–30.

Кутеньова Н. Б. Інноваційнийпідхід до організаціїметодичноїроботи з педагогами. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2012. № 10. С. 44–52.

Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаціних технологій. Київ: Видавничагрупа ВНV, 2008. 352 с.

Мотурнак Є. В. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільному навчальному закладі. Практика управлінням дошкільним закладом. 2012. № 5. С. 30–35.

Петрова О.Ю., Погорєлова Л.А. Удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2012. № 5. С. 71–77.

Єресько О.В. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2012. № 1. С. 4–6.

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») : Постанова КМ № 896 від 3 листопада 1993 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п

Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України № 347/2002 від 17 квітня 2002 року/ URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Hunter B. My Students Use Computers: computer literacy in the K-8 curriculum. Reston: Reston Publishing, 1983.

Шакотько В.В. Комп’ютер у початковій школі : навч.-метод. посіб. Київ: Редакція «Комп’ютер», 2007. 128 с.

Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: навч.-метод. посіб. Київ: Редакція «Комп’ютер», 2008. 128 с.

Жалдак М.І., Морзе Н.В., Рамський Ю.С. Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2005. №5. С. 12–19.

Бондаревська В.М. Дитина та нові інформаційні технології: позитивні та негативні наслідки нової культури людського життя. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2000. № 1. С. 49–52.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size