ҐЕНЕЗА НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ФІТНЕС» І ЙОГО ОЗНАК

Валерій Олександрович ЖАМАРДІЙ

Abstract


Стаття присвячена ретроспективному аналізу поняття «фітнес», а також сучасним науково-теоретичним підходам, які викладені у працях вітчизняних і зарубіжних учених. На основі проаналізованих даних виокремлено загальні ознаки фітнесу, а також спробу власного авторського тлумачення досліджуваного поняття.

Keywords


здоров’я, студенти, фізична підготовленість, фізичне виховання, фітнес, фітнес-технології

References


Иващенко Л.Я., Благий А.Л., Усачев Ю.А. Программирование занятий оздоровительным фитнесом. Київ: Науковий світ, 2008. 198 с.

Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення. Київ: Олімпійська література, 2010. 248 с.

Осыченко М.В. Фитнес как главный компонент формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. Вестник АПК Ставрополья. 2012. № 4(8). С. 12–14.

Сайкина Е. Г. Фитнес в системе дошкольного и школьного физкультурного образования : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Санкт-Петербург, 2009. 560 с.

Хоули Эдвард Т., Дон Б. Френкс Оздоровительный фитнесс. Киев: Олимпийская литература, 2000. 367 с.

Григорьев В.И., Давиденко Д.Н., Малинина С.В. Фитнес-культура студентов : теория и практика : учеб. пособие. СПб.: Изд- во СПб. ГУЭФ, 2010. 228 с.

Давыдов В.Ю., Шамардин А.И., Краснова Г.О. Новые фитнес-системы (новые направления, методики, оборудование и инвентарь). Волгоград: ВРАФК, 2001. 140 с.

Завидівська Н.Н. Фундаменталізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоровʼязбережувального навчання студентів : монографія. Київ: УБС НБУ, 2012. 402 с.

Іваночко В.В., Грибовська І.Б., Музика Ф.В. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації: навчальний посібник. Львів: ЛДУФК, 2014. 127 с.

Менхин Ю. В., Менхин А. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методология. Ростов н/Д : Феникс, 2002. 384 с.

Большая энциклопедия : в 62 томах. Т. 54. М. : ТЕРРА, 2006. 592 с.

Крысин Л.П. 1000 новых иностранных слов. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. 320 с.

Зинченко В.Б., Усачов Ю.О. Фитнес-технологии в физическом воспитании: учеб. пособие. Киев: НАУ, 2011. 152 с.

Воловик Н.І. Основи оздоровчого фітнесу: [навчальний посібник]. Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. 240 с.

Окунцова Е.А. Новейший словарь иностранных слов М. : Айрис-пресс, 2009. 512 с.

Боляк А.А., Боляк Н.Л., Корх-Черба О.В., Кизім П.М. Системний підхід у професійній діяльності тренера з фітнесу: [навчальний посібник]. Харків: ХДАФК, 2012. 130 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size