РОЛЬ МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Тетяна Костянтинівна КАСЬЯН

Abstract


У статті розглянуто питання ролі мистецтва в контексті формування національної ідентичності, зокрема етнічної та громадянської. Вплив мистецької освіти на подальший розвиток професійної компетентності педагога, формування особистості, здатної створювати і цінувати високохудожні твори мистецтва.

Keywords


мистецтво, національна ідентичність, мистецька освіта, професійна компетентність педагога

References


Нагорна Л. П. Ідентичність національна. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ: Наук. думка, 2005. Т. 3: Е – Й. С. 415.

Сміт Е. Національна ідентичність / Е. Сміт. Київ: Основи, 1994. 223 с.

Кремень В. Національна ідентичність – невблаганна вимога часу. Освіта України, 2006. №37. 19 травня.

Кубаєвський М., Лук’яненко С. Концептні імплікації у вивченні взаємозв’язку ідентифікації й ідентичності. Психологія і суспільство, 2009. №3. С. 58–68.

Пасечний А. М. Образотворче мистецтво: словник-довідник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. 215 с.

Беззуб Ю.В. Роль народного мистецтва у формуванні етнічної ідентичності в сучасних умовах. URL: https://www.slideshare.net/ippo-kubg/ss-29028634

Касьян Т. К. «Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині в другій половині XIX – початок XX століття» дис…. канд. пед. наук : 13.00.01 / Черкаський національний ун-т імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2016. 315 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size