МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Оксана Созонтівна КОНДУР

Abstract


У статті обґрунтовано, що багатокритеріальність ефективного існування освітньої системи потребує різноманітних методів управління. В умовах глобалізаційних викликів заклади вищої освіти впроваджують корпоративну модель управління. Наведено приклади використання різних методів при управлінні закладами вищої освіти.

Keywords


освітня система; заклад вищої освіти; корпоративне управління; адаптивне управління; інноваційний менеджмент; дисипативне управління

References


Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013). Затв. Указом Президента України від 25.06.2013р., № 344/2013. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344 /2013

Управління освітою / за науковою ред. В.П. Беха; редкол.: В.П. Бех, М.В. Михайліченко [та ін.]. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. 546 с.

Калашнікова С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключеві орієнтири. Вища освіта України. 2012. №2. С. 80 84.

Стадник В.В. Підприємницькі університети в інфраструктурі інноваційного розвитку національної економіки. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Львів. Вид-во Львівської політехніки, 2011. С. 91–92.

Кондур О.С. Роль стратегічного освітнього менеджменту для розвитку вищого навчального закладу. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Педагогіка і психологія. 2017. Вип. 2(6).

С. 27–32.

Буркова Л.В. Педагогічні інновації та їх діагностична експертиза: теоретичний аспект. Київ: Наук. світ, 1999. 37 с.

Кондур О.С. Інноваційний менеджмент у системі управління вищим навчальним закладом. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. 2017. №4 (59). С. 254–258.

Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 365 с.

Єльникова Г. Адаптивні технології в освіті. URL: http://adaptive.16mb.com/tag/адаптивне-управління (26.01.2018)

Мороз О.В., Карачина М.П., Халімон Т.М. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції: монографія. Вінниця: УНІВЕР–СУМ. 2008. 180 с.

Кондур О.С. Корпоративне управління закладом вищої освіти в умовах модернізації освіти. Освітній простір України. 2017. №11. С.63–70.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size