ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНА

Олександр Богданович КОШУК, Петро Григорович ЛУЗАН

Abstract


У статті на основі аналізу особливостей модернізації педагогічного процесу засобами ІТ-технологій уточнюються сутнісні характеристики інформаційно-освітнього середовища (ІОС) аграрного вищого навчального закладу як відкритої педагогічної системи. Встановлено, що застосування ІТ-технологій в педагогічному процесі суттєво модернізує усі його підсистеми – методи, форми, зміст  навчання, педагогічну діяльність викладача, навчально-пізнавальну діяльність студентів, контроль результатів навчання тощо.

Keywords


інформаційно-освітнє середовище; педагогічний процес; ІТ-технології; система; фахівці-аграрники

References


Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. М.: Школа-Пресс, 1994. 205 с.

Биков В.Ю. Відкрите навчальне середовище та сучасні мережні інструменти систем відкритої освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. 2010. №. 9. С. 9–15.

Інформаційне освітнє середовище навчального закладу. URL: http://chito.in.ua/pars_docs/refs/8/7481/7481.pdf.

Мельник Г.С. Исследование Интернет-зависимости в медиапсихологии. URL: http://ru-cyberpsy.blogspot.com/2011/04/blog-post_12.html.

Нельга Т.О., Бульвінська О.І. Перехід до електронної освітньої культури: надбання і проблеми. Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість для України: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2007. С. 180–190.

Морзе Н.В. Використання Wiki-технологій для організації навчального середовища сучасного університету. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/12318/1/N_Morze__Varchenko _OpenEdu.pdf.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size