ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ

Олександр Сергійович КУЛІНЧЕНКО

Abstract


Обґрунтовано потребу в впровадження систематичної підготовки майбутніх педагогів до впровадження медіації в навчальних закладах. Розкрито суть поняття готовність майбутніх педагогів до впровадження медіації, його структуру, показники та рівні розвитку. Розроблено алгоритм підготовки студентів педагогічних спеціальностей до медіативної практики та досліджено його ефективність в умовах вищого навчального закладу.

Keywords


медіація; шкільна медіація; медіатор; відновні практики; готовність; конфліктологічна компетентність

References


Карнозова Л. М. Включение программ восстановительной ювенальной юстиции в работу суда: методическое пособие. М.: Информполиграф, 2009. 108 с.

Школьная медиация // Словарь медиатора. Центр медиации и права. URL: http://www.mediacia.com/wordmed.htm (дата звернення: 10.01.2018 р.).

Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект. Навч.-метод. посібник. Київ: Стеценко В.В. 2016. 192 с.

Шамликашвили Ц.А., Хазанова М.А. Метод «школьная медиация» как способ создания безопасного пространства и его психологические механизмы. Психологическая наука и образование. 2014. №2. С. 26–33

Білик Н.Л. Соціально-педагогічна технологія медіаторства у вирішенні конфліктів між молодшими підлітками: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2017. 228 с.

Кронин-Лэмп К., Кронин-Лэмп Р. Развитие восстановительной культуры школы: слияние личного и профессионального «пути паломника». URL: http://narrlibrus.wordpress.com. (дата звернення: 13.01.2018 р.).

Про медіацію. Проект Закону України № 3665 від 17.12.2015. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (дата звернення: 13.01.2018 р.).

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації) № z1243-16 від 13.10.17. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16 (дата звернення: 13.01.2018 р.).

Поліщук В. А. Теорія та методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти: монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. Тернопіль : ТНПУ, 2006. 242 с.

Тютюнник О. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної залежності серед старшокласників: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького. Черкаси, 2010. 248 с.

Петровская Л. А. К вопросу о природе конфликтной компетентности. Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 1997. № 4. С. 41–45.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size