ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТА ЗАНЯТЬ ХОРТИНГОМ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Олеся Олександрівна ЛЯХОВЕЦЬ, Олександр Володимирович ХАНДЮК

Abstract


У статті характеризуються завдання та мета занять хортингом у закладах дошкільної освіти. Розкривається сутність і смисл популяризації й підвищення ролі фізичної культури та спорту; патріотичне виховання; залучення дітей дошкільного віку до здорового способу життя; любові до своєї Батьківщини, державної та рідної мови, національних цінностей; шанобливого ставлення до багатовікових традицій і звичаїв, що передавалися з роду в рід, від покоління до покоління.

Keywords


діти дошкільного віку; хортинг; вправи з хортингу; фізична підготовка;, базові вправи; фізичний розвиток

References


Бєлєнька Г.В. та ін. Дитина: програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. 492 с.

Неділько В.П. Стан фізичного здоров’я дітей дошкільного віку та шляхи його підвищення. Перинатология и педиатрия. 2009. № 2. С. 72–74.

Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика, Київ: Олімпійська література, 2009. 279 с.

Єрьоменко Е.А. Тренування в хортингу: навчально-методичний посібник. Київ. 2009. 227 с.

Васьков Ю.В. Сучасні педагогічні інновації на уроках фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах Слобожанський науково–спортивний вісник: науково-теоретичний журнал. 2010. № 3.

С. 142–145.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., Київ: Академвидав 2006. 456 с.

Єрьоменко Е.А. Хортинг – національний вид спорту України: метод. посіб. Київ: Паливода А.В., 2014. 1064 с.

Черненко В. Шлях до здоров’я. Сміла: Блискавиця, 2010. 96 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size