ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ В УКРАЇНІ У КІНЦІ ХХ СТ.

Алевтина Володимирівна ОПОЛЬСЬКА

Abstract


Розглядається методична робота як важлива складова післядипломної педагогічної освіти і обґрунтовується, що для ефективного реформування освітньої галузі в Україні доцільно звернутися до позитивного вітчизняного досвіду організації методичної роботи педагогічних працівників.

Доведено, що у 80-х рр. ХХ ст. організація методичної роботи була зосереджена на оволодінні кожним вчителем головних ідей і завдань реформи загальноосвітньої школи, а саме: опануванні новим змістом навчальних планів і програм, підвищенні якості й ефективності уроку, впровадженні передового педагогічного досвіду. Однак, ця робота здійснювалася централізовано, у колективній формі, без врахування індивідуальних потреб педагогічних працівників. У 90-х рр. ХХ ст., після проголошення незалежності України, методична робота була зосереджена на застосуванні диференційованого підходу. Методичні служби почали використовувати діяльнісні форми навчання, що сприяло розвитку творчого потенціалу педагогів.

Однак, у кінці ХХ ст. у роботі методичної служби простежується тенденція відсутності узгодженості між різними рівнями методичних служб, спостерігається безсистемний добір тематики, перевантаження педагогів методичними заходами, що в більшості випадків сприяло зниженню ефективності методичної роботи.

Keywords


післядипломна педагогічна освіта; підвищення кваліфікації; методична робота; педагогічні працівники; професійний розвиток; функції методистів, принципи організації методичної роботи; колективні та індивідуальні форми методичної роботи

References


Сігаєва Л.Є. Неперервна освіта в Україні: її складові і тенденції розвитку. Післядипломна освіта в Україні. 2001. № 1. С. 45–46.

ЦДАВО України. ф. 5139, оп. 1, спр. 58, 34 арк.

ЦДАВО України. ф. 166, оп. 15, спр. 8263, 48 арк.

Крисюк С.В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944–1995 рр.). Львів: ЛОНМІО, 1997. 206 с.

Рішення колегії МО УРСР «Положення про методичний кабінет районного (міського) відділу народної освіти» від 07.09.1983 року. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. Київ, 1984. № 3. С. 17-26.

Про подальше вдосконалення організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в школах і установах народної освіти Української РСР. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. Київ, 1984. № 7.

Про стан і заходи щодо поліпшення перепідготовки керівних і педагогічних кадрів органів і установ освіти в умовах реалізації реформи школи. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. Київ, 1987. № 6.

Про затвердження Положення про методичний кабінет районного, міського відділу народної освіти і Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами установ народної освіти УРСР. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР. Київ, 1986. № 13.

Крисюк С.В. Актуальные вопросы организации методической работы. Повышение квалификации педагогических кадров / Под. ред. И.Ф. Жерносека, М.Ю. Красовицького, С.В. Крисюка. Київ: Освіта. 1992. С. 112–120.

Жорова І.Я. Професійний розвиток педагогів у системі післядипломної освіти Україні у 80-х роках ХХ століття. Педагогічний альманах. Збірник наукових праць. 2013. №20. С. 291–297.

Пуцов В.И. Сущность и условия эффективности учебного процесса на курсах. Повышение квалификации педагогических кадров / Под. ред. И.Ф. Жерносека, М.Ю. Красовицького, С.В. Крисюка. Київ: Освіта. 1992. С. 81–90.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size