ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Сабіна Шаїдівна РАДЖАБОВА

Abstract


У статті проаналізовано цілі, які постають перед викладачем психології у педагогічному вищому навчальному закладі. Серед них формування психологічної культури студента. Об’єктивовано необхідність якісного перетворення особистості майбутнього педагога. Реалізація означених цілей значно ускладнюється особливостями сучасного учбового процесу.

Keywords


майбутній педагог; психологічна культура; психологічна компетентність; особистісна та професійна деструкція

References


Мюнстерберг Г. Основы психотехники. СПб.: Алетейя, 1996. 352 с.

Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. М. : Изд-во УРАО, 2000. 77 с.

Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование. Выготский Л.С. Полное собрание сочинений: в 6 т. Т.1. Вопросы теории и истории психологии / под ред. А. М. Матюшкина. М.: Педагогика, 1982. C. 292–436.

Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. 336 с.

Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии. М.: Владос, 1999. 301 с.

Ильин Е. П. Психология для педагогов. СПб.: Питер, 2012. 640 с.

Климов Е. А. Основы психологии: учебник для вузов. М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. 295с.

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: активне соціально-психологічне навчання: навч. посіб. Київ: Вища школа, 2004. 679 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996. 312 с.

Карандашев В. Н. Методика преподавания психологии: учебник для бакалавров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 376 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size