ВЗАЄМОДІЯ УПРАВЛІННЯ ТА САМОУПРАВЛІННЯ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Микола Анатолійович СЛЮСАРЕНКО

Abstract


Аналізуючи стан практики університетської освіти і наукової літератури, у статті розглядається можливості взаємодії управління і самоуправління як засобу підвищення знань майбутніх учителів у системі університетської освіти, конкретизуються умови переходу управлінських дій викладача в самоуправлінські дії студентів, що активізує їх позицію, забезпечує перетворення їх позиції з пасивного в активного учасника навчальної діяльності; взаємодія управлення і навчання розглядається  як основа переходу до самоуправління пізнавальної діяльністю студентів, підвищення якості навчання і їх професійної підготовки.

Keywords


управління; самоуправління; взаємодія викладача і студентів; навчальна діяльність; якість навчання

References


Кулюткин Ю. Н. Личностные факторы развития познавательной активности учащихся в процессе обучения. Вопросы психологии. 1984. № 5. С. 41–45.

Якунин В. А. Педагогическая психология: учебное пособие. СПб.: Полиус, 1998. 639 с.

Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 512 с.

Кондрашов М. М. Форми і методи активізації менеджменту знань студентів у освітньому процесі навчального закладу: Навчально-методичний посібник. Кропивницький: агентство Рік-Медіа, 2018. 154 с.

Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. М.: Просвещение, 1975. 343 с.

Машбиц Ю. И. Психологические основы управления учебной деятельностью. Киев: Вища школа, 1987. 231 с.

Яресько К. В. Управління навчально-творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти: дис. … канд.. пед.. наук: 13.00.01. Київ, 1999. 211 с.

Harden R.M., Grosby J.R. The Good Teacher is More Than a Lecturer-the Twelve Roles of the Teacher. Medical Teacher, 2000, Volume 22, Issue 4, 334–347.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size