ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ГЕТЕРОГЕННИМИ ГРУПАМИ УЧНІВ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Тетяна Броніславівна ТУТОВА

Abstract


У статті аналізуються особливості підготовки майбутніх вчителів початкових класів до роботи з гетерогенними групами учнів в контексті розбудови Нової української школи. Порушено проблему пошуку нових шляхів щодо модернізації підготовки майбутніх вчителів початкової школи до педагогічної взаємодії з гетерогенними групами учнів у сучасному освітньому середовищі.

Keywords


фахова підготовка; вчитель початкової школи; гетерогенна група; інклюзивна освіта; педагогічна взаємодія

References


Нова школа. Простір освітніх можливостей. Проект для обговорення. Група упорядників: Гриневич Л., Ількін О., Колашнікова С. та ін.; за ред. М. Грищенко. Київ, 2016. 34 с.

Матвієнко О.В. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії: [монографія]. Киїів: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. 384 с.

Совместный европейский проект TEMPUS IV/VI «Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными группами и организациями» 543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR. URL: http://tempus2013-16.novsu.ru/mod/page

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. Київ, 2016. 68 с.

Гаджиев Г.М., Квимсадзе Е.Е. Педагогическое взаимодействие в современных теориях и концепциях. Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки, 2012. №2(19), С. 23–27.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size