МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВНЗ

Юрій Володимирович ВІНТЮК

Abstract


В статті представлено розроблену модель формування професійної компетентності майбутніх фахових психологів у процесі навчання у ВНЗ. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою; з’ясовані підходи до побудови моделей формування професійної компетентності фахівців. Встановлені особливості відомих моделей формування професійної компетентності фахівців у ВНЗ. Розроблена модель формування професійної компетентності майбутніх фахових психологів. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічено перспективи подальших досліджень у даному напрямку.


Keywords


формування професійної компетентності, підготовка майбутніх фахових психологів, моделювання процесу підготовки фахівців у ВНЗ, модель процесу формування професійної компетентності

References


Боярчук Н. Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.Серія Педагогічні науки. 2013. № 1 (57). С. 85–95.

Вінтюк Ю. В. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахових психологів у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 245–249.

Вінтюк Ю. В. Концепція формування професійної компетентності майбутніх психологів у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 351–355.

Вінтюк Ю. В. Критерії сформованості професійної компетентності майбутніх психологів. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2017. № 1. С. 74–84.

Вінтюк Ю. В. Принципи формування професійної компетентності майбутніх психологів. Молодий вчений. 2017. № 6 (46). Ч. ІІІ. С. 216–221.

Вінтюк Ю. В. Організаційно-психологічні умови формування професійної компетентності майбутніх психологів у процесі навчання у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. № 8 (48). С. 206–210.

Гращенкова Ж. В. Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх тренерів із плавання у процесі вивчення фахових дисциплін. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. 2016. Вип. LXX. Т. 2. С. 33–37.

Коваленко О. П. Організаційно-педагогічна модель формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців у процесі вивчення природничих дисциплін. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. 2017. Вип. 159. С. 134–139.

Король В. П. Структурна модель формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій з основ аграрного виробництва. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2013. № 19. С. 283–287.

Ратинська І. О. Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності курсантів-операторів з обробки інформації та програмного забезпечення на базі коледжу. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 452–455.

Сікора Я. Б. Модель формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Наука в інформаційному просторі: зб. наук. праць Міжнар. науково-практ. конференції. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. Т. 3. С. 50–53.

Шиба А. В. Модель формування професійної компетентності майбутніх перекладачів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». 2014. Вип 26. С. 233–236.

Яковчук О. Л. Модель формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології харчування в процесі вивчення хімічних дисциплін у коледжі. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 506–509.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size