ЯКІСТЬ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Й ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

Наталія Іванівна ЛІСОВА

Abstract


Акцентовано увагу на значущості загальної середньої освіти та її якості на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства. Подано аналіз нормативно-правових актів щодо одного з основних пріоритетів – зовнішнього незалежного оцінювання в умовах державно-громадського управління. Розкрито особливості нововведень у системі зовнішнього оцінювання, їх вплив на виявлення якості та розвиток шкільної освіти. Виявлено сильні й слабкі його сторони. Запропоновано шляхи вирішення завдань відповідно до Концепції «Нова українська школа» і власні погляди щодо вдосконалення системи оцінювання в умовах державно-громадського управління загальною середньою освітою.


Keywords


шкільна освіта; зовнішнє незалежне оцінювання; державна підсумкова атестація; управління; розвиток; державно-громадське управління; якість освіти; загальна середня освіта.

References


Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. пос. – 3-тє вид., доопрац. і доп. / О. Вишневський. – Київ : Знання, 2008. – 566 с.

Єльникова Г. В. Теоретичні підходи до моделювання державно-громадського управління / Г. В. Єльникова // Директор школи. – 2003. – № 40. – С. 10–11.

Калініна Л. М. Проблеми та реалії державно-громадського управління освітою на сучасному етапі розвитку демократичного суспільства / Л. М. Калініна // Постметодика. – 2012. – № 3. – С. 2–10.

Кремень В. Державно-громадська модель управління освітніми змінами / В. Кемень // Директор школи. – 2001. – № 4. – С. 6.

Лукіна Т. О. Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні : монографія / Т. О. Лукіна. – Київ : Вид-во НАДУ, 2004. – 292 с.

Михайленко О. Державно-громадське управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.osvita.ua/school/method/1124/.

Пастовенський О. В. Громадсько-державне управління загальною середньою освітою в регіоні : дис. … докт. пед. наук : 13.00.06 / О. В. Пастовенський. – Київ, 2015. – 438 с.

Національна доктрина розвитку освіти України // Нормативно-правове забезпечення освіти : у 4 ч. – Харків, 2004. – Ч. 1. – С. 5–24.

Указ Президента України № 926 від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Про проект Концепції розвитку освіти на 2015-2025 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/news/43501/

Політична пропозиція «Нова українська школа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/12/14/uryad-zatverdiv-politichnu-propozicziyu-shhodo-reformuvannya-zagalnoyi-serednoyi/.

Савіна А. К. Модернізація системи оцінювання успішності учнів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id =1193319495 &archive =1195596940&start_from=&ucat=&.

Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1991. – 25 червня.

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0151-08.

Наказ МОН України від 31.07.2017 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», №1103 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/7989-

Наказ МОН України від 09.02.2018 № 118 «Про проведення першого циклу

моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0151-08

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18.

Постанова КМУ «Про порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita-novvodrda.gov.ua/info/page/556.

Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання – 2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://undip.org.ua/info/anons.php/v-mizhnarodna-naukovo-metodychna-konferentsiya-osvitni-vymiryuvannya-2015-reformuvannya-zovnishn%60ogo/


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size