КОГНІТИВНЕ МАПУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ НАПИСАННІ ЕСЕ

Віталіна Станіславівна БІЛЕЦЬКА

Abstract


У статті підкреслено необхідність оволодіння іншомовним академічним письмом відповідно до вимог і критеріїв створення академічного тексту в ході когнітивно-комунікативної діяльності (ККД) та визначено мету   навчання англійського академічного письма студентів-філологів; розглянуто когнітивний компонент  когнітивно-комунікативної діяльності як здатність до розв’язання мовленнєво-розумових задач; охарактеризовано есе як різновид академічного письма; виокремлено важливість когнітивного мапування як ефективного засобу формування іншомовної компетенції при написанні есе та досліджено його типи.

Виокремлено морфологічні, синтаксичні, лексичні та композиційні характеристики (дескриптивний тип розповіді; інтенсивне використання цитат, посилань і зносок; застосування стандартних сталих виразів та засобів зв’язку, що забезпечують цілісність і зв’язність тексту; використання загальноприйнятої структурної організації тексту, що має ієрархічний характер), притаманні академічному письму та основні вимоги до нього (максимальна об’єктивність; некатегорична манера викладу; традиційність викладу; логічність; доведеність; узагальненість; змістова точність; ясність як уміння писати дохідливо і зрозуміло; стислість для уникнення непотрібних повторів, надмірної деталізації та словесного надлишку); пояснено суть комунікативного та когнітивного складників комунікативно-когнітивної компетенції, виокремлено когнітивну, асоціативну та автономну стадії формування когнітивних навичок, а також зазначено важливість стадій підготовки, інкубації, ілюмінації та перевірки написання есе; розглянуто декілька визначень поняття когнітивного мапування як пізнавального процесу та відображення просторових відносин; розглянуто типи мап та моделей (мапа-шлях, мапа-огляд, циклічна модель, діаграма, мапа-«риб’ячий скелет» та мапа-«павук»).

Keywords


когнітивно-комунікативна діяльність; когнітивні навички; академічне письмо; есе; когнітивне мапування

References


Вовк О.І. Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх філологів: нова парадигма сучасної освіти. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2013. 500 с.

Знаменская Т.А. Стилистика английского языка. Основы курса: учебное пособие. М.: Едиториал УРСС, 2002. 206 с.

Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: учебник [для вузов]. М.: Флинта, 2002. 384 с.

Krashen S.D. Explorations in Language Acquisition and Use: The TAIPEI Lectures. New York : Heinemann, 1983. 437 p.

Андерсон Дж.Р. Когнитивная психология / пер. с англ. П.И. Иванова. СПб.: Питер, 2002. 496 с.

Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. СПб.: Питер, 2002. 320 с.

Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П., Рудакова М.В. Writing Academically: A Coursebook for Teaching Academic Writing in English of Linguistic Tertiary Educational Institutions: посібник. Київ: ІНКОС, 2006. 228 с.

Психологический словарь / Под общей ред. Ю.Л. Неймера. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 620 с.

Непийвода Н.Ф. Сам собі редактор: порадник з української мови. Київ: MK Academia, 1996. 260 с.

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. Київ: Знання, 2004. 307 с.

Janeczko P.B. Writing Winning Reports and Essays: Scholastic Guides. USA, 2003. 224 p.

Zemach D.E. Academic writing from paragraph to essay. Oxford: Macmillian Publishers Limited, 2005. 138 p.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size