МОДЕЛЬ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ В РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ольга Дмитрівна ВЄТРОВА

Abstract


На підставі аналізу науково-педагогічних джерел, вивчення особливостей професійної підготовки бакалаврів спеціальності «Соціальна педагогіка» розроблено і описано модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до взаємодії сім’ї та школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку та окреслено педагогічні умови ефективного впровадження даної моделі.

Keywords


модель, підготовка, готовність, педагогічні умови, майбутні фахівці, соціальний педагог, взаємодія сім’ї та школи, обдаровані діти

References


Сидоров В. Н. Профессиональная деятельность социального работника: ролевой поход. Винница: Глобус-пресс, 2006. 408 с.

Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти. Монографія. Дрогобич: Коло, 2007 374 с.

Теорії і методи соціальної роботи : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. Киїі: Академвидав, 2005, 328 с.

Шевченко Н.Ф. Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти: дис. … д-ра психол. наук. Київ, 2005. 331 с.

Фалинська З. З. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук. Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2006. 284 с.

Гура О. І. Педагогічні умови формування професійних комунікативних якостей соціального педагога: дис. … канд. пед. наук. Харків, 2000. 229 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма. М. : Просвещение, 1996. 190 с.

Семиченко В. А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей: дис. … д-ра психол. наук. Київ, 1992. 432 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size