УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лідія Валентинівна КОНДРАШОВА

Abstract


У статті розкриваються основні положення методології забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців у системі університетської освіти, розглядаються методологічні підході, критерії і показники професійного становлення особистості у процесі управління навчальним процесом; конкретизуються сутність кожного підходу до організації професійної підготовки студентів і умови ефективної реалізації «Програми якості освіти», виявлення вузьких місць у практики підготовки  майбутніх фахівців і засобів їх подолання в навчальному процесі.

Keywords


управління; самоосвітня діяльність; підготовка до самоосвітньої діяльності; управління підготовкою до самоосвітньої діяльністю, самоосвітня компетентність

References


Кондрашова Л.В., Кондрашов М.М. Управління навчальної і виховної діяльністю у вищому навчальному закладі: навчальний посібник. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. 226 с.

Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Молодая гвардия, 1973. 179 с.

Гаєвська Л.А. Державно-громадське управління загальною середньою освітою в Україні (друга половина 19 – початок 20 ст.): монографія. Умань: ПП Жовтий, 2008. 332 с.

Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализации в профессиональной подготовке будущих учителей: дис. … д-ра психолог. наук. Київ, 1992.

Milner B.Z. Knowledge management. M., 2003. 309 р.

Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент, целевое управление персоналом организаций: учеб. пособие. 2-е узд., испр. Киев: МАУП, 2002. 192 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size