МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЧЕННЯ ЕМІЛІО БЕТТІ ПРО ІДЕАЛ ІНТЕРПРЕТУВАННЯ ДЛЯ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ РОЗУМІННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ГУМАНІТАРІЇВ

Юрій Васильович ТИМОШЕНКО, Лариса Віталіївна ЗАВГОРОДНЯ

Abstract


Наскрізну ідею, на яку опираються автори публікації, можна сформулювати як фундаментальну необхідність виховання в людини культури розуміння, зумовлюваної соціокультурним контекстом  розвитку особистості. Показано, що основою цілеспрямованого виховання цієї найважливішої складової особистісної та професійної культури фахівця-гуманітарія виступає діяльність інтерпретування. Однак в умовах реального освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців для гуманітарних секторів соціальних інститутів часто бракує дієвого методологічного й методичного інструментарію формування в здобувачів освіти здатностей до цього виду діяльності. Саме такий інструментарій, як наголошено в статті, варто шукати в інтелектуальному спадку найпотужніших представників класичної та сучасної герменевтики, зокрема в набутку італійського вченого ХХ століття Еміліо Бетті (1890-1968).

Keywords


виховання культури розуміння; інтерпретація; герменевтика Еміліо Бетті; освітній процес; підготовка фахівців-гуманітаріїв; компетентність

References


Бершадский М.Е. Понимание как педагогическая категория (Мониторинг когнитивной сферы: понимает ли ученик то, что изучает): [мография]. М.: Педагогический поиск, 2004. 176 с.

Коменский Я.А. Великая дидактика. СПб.: Типография А. М. Котомина, 1875. 282 с.

Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М.: Лабиринт, 2005. 336 с.

Вершинина Н.А., Загузов Н.И., Писарев С.А., Тряпицына А.П. Современное диссертационное исследование по педагогике: Оценка качества: книга для эксперта. Саратов: Саратов. гос. социально-экономический ун-т, 2006. 288 с.

Марков Б. В. Люди и знаки: антропология межличностной коммуниции: [монография]. СПб.: Наука, 2011. 667 с.

Демьянков В.З. Загадки диалога и культуры понимания. Текст в коммуникации: сб. науч. трудов. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1991. С. 109–116.

Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе (фрагмент). Докса: зб. наук. праць з філософії та філології. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2006. Вип. 10. Стратегії інтерпретації тексту: методи та межі їх застосування. С. 367–390.

Борисов Е. Предисловие к публикации «Герменевтики как общей методологии наук о духе» Э. Бетти. Докса: зб. наук праць з філософії та філології. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2006. Вип. 10. Стратегії інтерпретації тексту: методи та межі їх застосування. С. 361–367.

Россиус Ю. Г. О теории интерпретации Э. Бетти. История философии. 2012. №17. С. 83–89.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size