ЗНАЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ФАКТОР ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНИХ ВИШАХ

Світлана Михайлівна ЦИМБРИЛО

Abstract


У статті розглядається значення іншомовної підготовки студентів ВТНЗ як фактору полікультурного виховання у процесі вивчення іноземних мов, описано його основні складові. Аналізується поняття іншомовної підготовки студентів у технічних вишах. Визначено сутність та окреслено завдання полікультурного виховання. Охарактеризовано особливості полікультурногоо виховання та виділено його базові принципи. . Відзначається науковий аналіз цієї проблеми, яка є свого роду ключем до вирішення багатьох проблем у сфері міжособистісної взаємодії як у діловому, культурному так і в побутовому аспектах.

Keywords


іншомовна підготовка; студенти; вищий технічний навчальний заклад; полікультурне виховання

References


Бакаєва Г.Є., Борисенко О.А., Зуєнко І.І. Програма з англійської мови для професійного спілкування. Київ: Ленвіт, 2005. 119 с.

Рубцова А.В. Аксиологический подход как методологическая основа продуктивного обучения иностранному языку на переходном этапе российского образования. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2009. № 83. С.179–184.

Бернацька О.В. Моделювання ситуацій професійної діяльності у вищому навчальному закладі військового профілю: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ: Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2004. 19 с

Лашкул В.А. Формування професійної компетенції студентів технічних ВНЗ засобами іноземної мови – складова якості професійної підготовки майбутнього фахівця. Наука і методика : зб. наук.-метод.праць. Київ: Аграрна освіта, 2006. Вип. 8. С. 140–144.

Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранному языку как специальности: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 1993. 47 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size