ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Тетяна Олександрівна Атрощенко, Борис Михайлович Качур, Мирослава Михайлівна Качур

Abstract


Розкрито питання підготовки керівників закладів освіти у рамках вимог полікультурної освіти. Схарактеризовано і визначено вимоги до особистості сучасного керівника в контексті досліджуваної проблеми, з’ясовано сутність управлінської компетентності. Розглянуто теоретичні основи формування крос-культурної компетентності майбутніх керівників закладів освіти й основні принципи підвищення їхньої професійної компетентності.


Keywords


діалог культур; заклад освіти; керівник закладу освіти; крос-культурна компетентність; культура міжнаціонального спілкування; культура управлінської праці; міжетнічна толерантність; полікультурна освіта.

References


Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л. В. Васильченко. – Харків : Вид. група «Основа», 2007. – 40 с.

Горчакова О. А. Кросс-культурный менеджмент в образовании : тексты лекций / О. А. Горчакова. – Одесса : Фаворит, 2013. – 114 с.

Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи : [монографія] / Л. І. Даниленко. - [2-е вид.] – Київ : Логос, 2002. – 140 с.

Дарманська І. М. Формування управлінської компетентності у майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів з позиції виховної роботи / І. М. Дарманська // Педагогічний дискурс. – 2012. – Випуск 12. – С. 123–126.

Закон України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/

Калашнікова С. А. Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів / С. А. Калашнікова // Освітологічний дискурс. – 2011. – № 1 (3). – С. 143–167.

Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию / Н. М. Лебедева. – Москва : Ключ-С, 1999. – 224 с.

Мармаза О. І. Менеджмент в освіті : дорожня карта керівника / О. І. Мармаза. – Харків : Видав. Група «Основа», 2007. – 448 с.

Сас Н. Основи інноваційного управління навчальними закладами / Н. Сас. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 211 с.

Семікін М. Крос-культурна грамотність сучасного педагога : методологічний аспект / М. Семікін // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2013. –№ 2 (11). – С. 84–91.

Щетініна Л. В. Сутність крос-культурної компетентності : від теорії до практики /Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2017. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5537


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size