АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ ДЕФЕКТОЛОГА

Валентина Андріївна Білан

Abstract


Визначено зміст поняття «естетотерапія», «арт-терапія», розглянуто форми і методи арт-терапевтичної роботи дефектолога з дітьми. Проаналізовано базові чинники дії методу арт-терапії на розвиток особистості та інтеграцію в сучасне суспільство дітей із порушеннями психофізичного розвитку. Наголошено на важливості арт-терапії, яка може застосовуватися як окрема форма лікування при нервово-психічних розладах або стати доповненням до основної терапії та є невід’ємним елементом для розвитку дітей з особливими потребами.

Здійснено обґрунтування необхідності впровадження в корекційно-педагогічну роботу дефектолога технології естетотерапії. Акцентовано увагу на тому, що методи естетотерапії широко застосовуються в роботі педагога-дефектолога як засіб реставрації почуттів гідності, реабілітації та реадаптації дітей із порушеннями психофізичного розвитку.


Keywords


педагог-дефектолог; корекційно-педагогічна діяльність; арт-терапія; форми арт-терапії; діти з порушеннями психофізичного розвитку; корекція; форми; методи.

References


Авраменко М. Л. Методичні рекомендації з використання методів арт-терапії в реабілітації людей з проблемами психічного здоров’я / М. Л. Авраменко. – Київ : Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, 2008. – 55 с.

Батищева Г. О. Музикотерапія як метод психокорекції / Г. О. Батищева // Профілактика і терапія засобами мистецтва : наук.-метод. пос. / під заг. ред. О. І. Пилипенка. – Київ : А.Л.Д., 1996. – 231 с.

Вознесенська О. І. Особливості арт-терапії як методу / О. І. Вознесенська // Психолог. – 2005. – № 10. – С. 5–8.

Пилипенко О. І. Образотворча терапія як метод соціально-профілактичної роботи / О. І. Пилипенко // Профілактика і терапія засобами мистецтва. – Київ : А.Л.Д., 1996. – 124 с.

Практикум по арт-терапии / [под ред. А. И. Копытина]. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 448 с.

Психотерапевтическая энциклопедия / [под ред. Б.Д. Карвосарского]. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 398 с.

Реабилитация звуками природы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://reabi.ru

Сорока О. В. Арттерапія в соціальній сфері : [курс лекцій] / О. В. Сорока. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 86 c.

Федій О. А. Естетотерапія : навчальний посібник / О. А. Федій. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.

Федій О. А. Природні засоби естетотерапії у професійній діяльності сучасного вчителя / О. А. Федій // Педагогічні науки. Профільна освіта : Збірник наукових праць. – Суми : Видавництво Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Ч. 1. – С. 256–265.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size