THE COMPONENTS OF SELF-EDUCATIONAL ACTIVITIES OF TEACHERS IN THE SYSTEM OF METHODICAL WORK

Iryna DUBROVINA, Volodymyr SEMENYUK

Abstract


Визначено складники самоосвітньої діяльності вчителів, її специфіку в системі методичної роботи. Виявлено сучасні тенденцій розвитку складників самоосвіти освітніх кадрів. Розкрито основні етапи побудови самоосвітньої діяльності: усвідомлення вчителем вимог до своєї діяльності; постійний самоаналіз, самопізнання і критичний аналіз власної діяльності; планування роботи над собою, вироблення програми і правил поведінки; практична реалізація програми самовиховання; самоконтроль, самооцінювання та самокоригування дій.


Keywords


система; методична робота; концепція; самовиховання; самореалізація; самоосвіта; педагог-дорадник.

References


Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором школи / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5-ти т. / ред. колегія : О. Г. Дзеверін (голова) та ін. – Київ : Радянська школа, 1977. – Т. 4. – С. 393–626.

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. пед. спец. вузів] / В. В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560 с.

Каверин Н. А. Как научить учиться / Н. А. Каверин, Э. С. Львов. – Киев : О-во «Знание» УССР, 1988. – 48 с.

Євдокимов В. І. Особистісно-професійний розвиток учителя як ціннісний орієнтир освіти / В. І. Євдокимов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2007. – Вип. 5 (57). – С. 19–25. – (Сер. «Педагогічні науки»).

Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті : навч. посіб. / В. В. Крижко. – 2 вид., допрац. – Київ : Освіта України, 2005. – 256 с.

Дьюи Дж. Демократия и образование : пер. с англ. / Дж. Дьюи. – Москва : Педагогика – Пресс, 2000. – 384 с.

Бойко А. М. Оновлена парадигма виховання : шляхи реалізації : підготовка вчителя до формування виховуючи відносин з учнями : навч.-метод. посіб. / А. М. Бойко. – Київ : ІЗМН, 1996. – 232 с.

Аллаяров З. А. Педагогические условия личностно-профессионального развития учителя в муниципальной системе образования / З. А. Аллаяров. – Уфа : [б. и.], 2002. – 172 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size