ТОПОНІМІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНІКУМІВ У ШКОЛІ

Зоя Михайлівна Крамська

Abstract


Особливу увагу приділено такому важливому аспекту краєзнавчої роботи, як ознайомлення сучасних школярів із топонімікою – розділом мовознавства і краєзнавства, що об’єднує власні назви будь-яких географічних об’єктів. У статті наводиться найбільш поширена класифікація топонімів, аналізуються принципи краєзнавчої роботи і відповідні їм критерії.


Keywords


топоніми; класифікація топонімів; краєзнавча робота; принципи; критерії; студенти; педагогічні технікуми.

References


Зеленська Л. І. Формування топонімічних знань : шляхи, забезпечення, приклади / Л. І. Зеленська, О. Є. Афанасьєв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://olaff.at.ua/Science_work/Formuvanna-Topon-Znaniy_2006.pdf

Лучик В. В. Етюди з «Короткого етимологічного словника топонімів України» / В. В. Лучик // Мовознавство. – 2009. – № 3–4. – С. 16–24.

Лучик В. Принципи й критерії номінації та відновлення історичних назв у топонімії України / В. Лучик // Українська мова. – 2009. – № 4. – С. 28–33.

Петринка Л. Топоніміка як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів / Л. Петринка // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 5. – С. 35–40.

Таранова Н. До питання про класифікацію топонімів / Н. Таранова // Історія та методологія географії. Наукові записки. – 2012. – № 2. – С. 15–20.

Тищенко К. Контури лексико-топонімічної стратиграфії України і етногенез українців / К. Тищенко // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 4. – С. 31–44.

Брижак Н. Ю. Роль і місце краєзнавчої роботи у навчально-виховному процесі учнів початкової школи / Н. Ю. Брижак // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : Педагогічні науки. – 2013. – Випуск 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/Zver/Downloads/Vnadps_2013_1_6%20(1).pdf

Качур М. М. Планування художньо-краєзнавчої роботи в початковій школі / М. М. Качур. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://library.udpu.edu.ua/library_files/ psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/4/visnuk_29.pdf

Декунова З. В. КРАЄЗНАВЧА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА / З. В. Декунова, А. М. Лавська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ndcsoippo.at.ua/_fr/0/Dekunova.pdf

Отрощенко А. С. Реалізація краєзнавчогo принципу на уроках природознавства / А. С. Отрощенко, В. В. Танська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/13501/1/ Otroshchenko_Tanska_2012.pdf


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size