НОВІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Наталія Іванівна Лісова

Abstract


Розкрито погляди вчених на сутність понять «реформування та модернізація освіти», їх роль в українському суспільстві в період трансформаційних процесів; здійснено аналіз наукових праць, у яких висвітлюються проблеми управління загальною середньою освітою в умовах демократизації та децентралізації влади; особливу увагу звернено на чинники, які впливають на ефективність управління загальною середньою освітою, зокрема, на її розвиток в об’єднаних територіальних громадах, вирішення завдань щодо надання якісної освіти в складній соціально-культурній системі «учень – школа – громада» відповідно до основних положень Закону «Про освіту» і Концепції «Нова українська школа. Наголошено на актуальності змін у підготовці вчителя, а також керівника закладу освіти. Запропоновано судження окремих авторів, а також власні щодо означеної проблеми; підкреслено особливу значущість цінностей у формуванні особистості учня як людини з новим мисленням, емоційно-ціннісним ставленням до життя, до себе та інших. Подано нові завдання, які визначено новим Законом «Про освіту» та Концепцією «Нова українська школа» і які безпосередньо торкаються управлінської діяльності керівника закладу освіти, а також перелік основних напрямів його управлінської діяльності. Звернено увагу на внесення змін у діяльність органів управління загальною середньою освітою і вимоги до здійснення ними функцій на сучасному етапі реформування й модернізації освіти.


Keywords


управління; освіта; зміни; закон; концепція; об’єднана територіальна громада; цінності.

References


Єльникова Г. В. Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти : дис. ... доктора пед. наук / Г. В. Єльникова. – Київ, 2005. – 641 с.

Зайченко О. І. Теорія і практика управлінської діяльності районного відділу освіти : монографія / О. І. Зайченко, Н. М. Островерхова, Л. І. Даниленко. – Київ : ВПЦ «Техпрінт», 2000. – 352 с.

Паращенко Л. І. Механізми державного управління розвитком загальної середньої освіти в Україні : дис. … д-ра наук з держ. упр. / Л. І. Паращенко. – Київ, 2012. – 449 c.

Андрущенко В. П. Роздуми про освіту : філософія та

методологія / В. П. Андрущенко. – Київ : МП Леся, 2012. – 784 с.

Даниленко Л. І. Модернізація управління загальноосвітньою школою / Л. І. Даниленко, Н. М. Островерхова. – Київ, 1994. – С. 51–61, 96.

Карамушка Л. М. Технологія формування управлінської команди освітньої організації : навч.-метод. посіб. / Л. М. Карамушка, Н. І. Клокар, О. А. Філь. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 64 с.

Калініна Л. М. Сутність феномена управління / Л. М. Калініна // Директор школи. – 2000. – № 2. – С. 31.

Луговий В. І. Компетентності та компетенції : поняттєво-термінологічний дискурс / В. І. Луговий // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – Київ, 2009. – № 3. – С. 8–14.

Пастовенський О. В. Зміна парадигми управління загальною середньою освітою в умовах демократизації суспільства : особистісно орієнтований акцент / О. В. Пастовенський // Професійна педагогічна освіта : особистісно орієнтований підхід : монографія ; за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 300–315.

Сисоєва С. Освітні реформи : освітологічний контекст / С. Сисоєва // Сучасна школа України. – 2014. – № 11 (275). – С. 38–48.

Научные основы развития образования в ХХІ веке : 105 выступлений членов Российской академии образования в СПбГУП / сост. А. С. Запесоцкий, О. Е. Лебедев. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2011. – 672 с.

Катеринчук О. В. Модернізація системи освіти [Електронний ресурс] / О. В. Катеринчук / Режим доступу: http://intkonf.org/katerinchuk-ov-modernizatsiya-sistemi-osviti/.

Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ в. [Электронный ресурс] / П. Друкер // Семинары. Вебинары / Элитариум. Центр дополнительного образования. Режим доступа: http://www./ elitarium.ru.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В. Г. Кремень. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 520 с.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] // Вища освіта / Освіта в Україні. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18

Лунячек В. Е. Реформування системи управління освітою в Україні : пропозиції для тих, хто хоче реальних змін : сб. статей / В. Е. Лунячек. – Харків : ФОП Мезіна В.В., 2017. – 88 с.

Директор школи – нові виклики та можливості [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.amo.cz/predavani-zkusenosti-se-skolskym-managementem-a-mezinarodni-spolupraci-phdpu/.

Сеїтосманов А. Нова школа у нових громадах : посібник з ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних громадах / А. Сеїтосманов, О. Фасоля, В. Мархлєвські. – Київ, 2017. – 128 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size