НАВЧАННЯ ОПЕРАТОРУ СЕЛЕКЦІЇ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮ

Костянтин Миколайович Любченко

Abstract


Розглянуто методичні основи навчання оператору селекції як одного з основних операторів у генетичних алгоритмах. Описано авторську комп’ютерну програму, яка дозволяє в наочній зрозумілій формі продемонструвати роботу оператору селекції та сприяє формуванню відповідних знань і вмінь його застосування.


Keywords


методика навчання; селекція; генетичний алгоритм; середня освіта; профільне навчання; комп’ютерна спеціальність; комп’ютерна програма.

References


Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2013 року № 1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Нормативно-правова%20база/1456.pdf

Любченко К. М. Навчання оператору кросинговеру з комп’ютерною підтримкою / К. М. Любченко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Випуск № 9. – Черкаси, 2016. – С. 123–129.

Гладков Л. А. Генетические алгоритмы / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 320 с.

Панченко Т. В. Генетические алгоритмы : учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. – Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – 87 с.

Батищев Д. И. Применение генетических алгоритмов к решению задач дискретной оптимизации : учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Информационные технологии и компьютерное моделирование в прикладной математике» / Д. И. Батищев, Е. А. Неймарк, Н. В. Старостин. – Нижний Новгород, 2007. – 85 с.

GAlib Documentation. Retrieved from http://lancet.mit.edu/galib-2.4/

Genetic Algorithm Library. Retrieved from http://www.codeproject.com/Articles/26203/Genetic-Algorithm-Library

Jenetics. Retrieved from http://jenetics.io/javadoc/org.jenetics/index.html

Скобцов Ю. О. Основи еволюційних обчислень : навчальний посібник / Ю. О. Скобцов. – Донецьк : ДонНТУ, 2008. – 326 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size