МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Микола Олександрович Люшин

Abstract


Обґрунтовано маркетинговий підхід до управління сучасним закладом загальної середньої освіти як імператив освітнього менеджменту і маркетингу. Запропоновано модифіковану маркетингову технологію управління закладом освіти. Визначено пріоритетні напрями науково-методичного супроводу підготовки керівників до її реалізації.

На рівні перспектив подальшого дослідження виокремлено роботу з вивчення маркетингового аспекту управління освітою на засадах акмеології.


Keywords


конкурентоспроможність; маркетинг; маркетингова технологія управління; маркетинговий підхід; науково-методичний супровід; освітній маркетинг; освітній менеджмент; освітня послуга; ринок освітніх послуг; якість освіти.

References


Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності : теорія та практика : [монографія] / Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2005. – 384 с.

Калініна Л. Управління Новою українською школою. Порівняльна характеристика концептуальних змін / Людмила Калініна // Директор школи. – 2017. – № 1/2. – С. 12–21.

Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг : вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія / Т. Є. Оболенська. – Київ : КНЕУ, 2001. – 208 с.

Григораш В. В. Маркетингова діяльність директора школи / В. В. Григораш. – Харків : Вид. група «Основа», 2014. – 224 с.

Мазур А. В. Інструменти позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг / А. В. Мазур // Управління школою. – 2012. – № 19/21. – С. 45–49.

Перехейда О. М. Платні освітні послуги / О. М. Перехейда // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 9/10. – С. 16–27.

Полянская Е. В. Маркетинг образовательных и методических услуг в деятельности методической службы / Е. В. Полянская // Методист. – 2007. – № 9. – С. 17–20.

Чернов Ю. В. «Паблік рілейшнз» сучасної школи / Ю. В. Чернов. – Харків : Вид. група «Основа», 2003. – 80 с.

Кухар І. Імідж керівника як основа для створення позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу / Ірина Кухар // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1. – С. 60–63.

Мармаза О. І. Використання потенційних можливостей іміджології в управлінні закладами освіти / О. І. Мармаза // Управління школою. – 2009. – № 19/21. – С. 55–59.

Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема : наук.-метод. посіб. / В. С. Назаренко, Л. М. Назаренко, С. Ф. Одайник : у 2-х ч. – Харків : Вид. група «Основа», 2015. – Ч. 1. – 96 с. ; Ч. 2. – 80 с.

Скоцик В. Як нам жити в епоху змін? / Віталій Скоцик. – Київ : Самміт-книга, 2017. – 176 с.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : за станом на 07.02.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80, вільний.

Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – Київ : Кондор, 2009. – 358 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145–VIII : за станом на 08.02.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19, вільний.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size