НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЗМІННОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ірина Юліївна Мосякова

Abstract


Автором акцентовано увагу на визначенні стратегічних цілей розвитку закладу позашкільної освіти. необхідно передбачити напрями їх реалізації. Показано зв’язок цих цілей із основними напрямами стратегічного розвитку закладу позашкільної освіти в умовах постійних змін в освіті, соціумі, економіці, політиці, екології. Такими напрямами є запровадження новітніх педагогічних технологій, розвиток учнівського і педагогічного колективів, створення атмосфери психологічного комфорту і безпеки, забезпечення професійного розвитку і зростання кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, покращення матеріальної бази та інформаційно-комунікативне забезпечення.

Доведено, що забезпеченню діяльності закладу позашкільної освіти та управлінню його стратегічним розвитком сприяє втілення психолого-педагогічних або психолого-організаційних технологій, дотримання відповідних принципів.


Keywords


заклад позашкільної освіти; стратегія; розвиток; управління; технології; цілі; принципи; освітнє середовище; освітній процес.

References


Ситников Д. В. Организационно-управленческие основы развития школы : учебное пособие / Д. В. Ситников, М. И. Ситникова. ‒ Белгород : Изд-во Белгородского областного научно-методического центра содержания образования, 1999. ‒ 160 с.

Освітній менеджмент : навчальний посібник /за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушка. ‒ Київ : Шкільний світ, 2003. ‒ 400 с.

Управление развитием школы : пособие [для руководителей образовательных учреждений] / под редакцией М. М. Поташника и B. C. Лазарева. ‒ Москва : Новая школа, 1995. ‒ 464 с.

Третьяков П. И. Управление школой по результатам : практика педагогического менеджмента / П. И. Третьяков. ‒ Москва : Новая школа, 1997. ‒ 288 с.

Колпаков В. М. Управление развитием персонала : курс лекций / В. М. Колпаков. ‒ Киев : МАУП, 2006. ‒ 712 с.

Иванова Л. А. Проблема систематизации научной терминологии педагогики (на примере медиаобразовательных систем) / Л. А. Иванова, И. В. Григорьев // Мир науки, культуры, образования. ‒ 2009. ‒ № 2. ‒ С. 14.

Даниленко Л. І. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами : навч. посібник / за ред. Л. І. Даниленко, В. В. Олійника. ‒ Київ : Логос, 2004. ‒ 212 с.

Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент : учебное пособие / Г. Я. Гольдштейн. ‒ Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2004. ‒ 267 с.

Пометун О. Управління школою, що змінюється. Порадник сучасного директора / О. Пометун, П. Середняк, І. Сущенко, І. Янушевич. ‒ Тернопіль : Видавництво «Астон», 2005. ‒ 192 с.

Карамушка Л. М. Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності (на матеріалі діяльності комерційних організацій) / Л. М. Карамушка, М. Г. Ткалич. ‒ Київ ‒ Запоріжжя : Просвіта, 2009. ‒ 260 с.

Кравченко О. І. Моделювання стратегічного розвитку університету : монографія / О. І. Кравченко. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2017. – 398 с.

Петровский А. В. Психология / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. ‒ Москва : Академия, 2000. ‒ 512 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size