МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Тетяна Степанівна Нінова

Abstract


Розглянуто питання про необхідність, на сучасному етапі розвитку освіти, удосконалення методичних підходів до формування навчально-дослідницьких умінь учнів початкової школи. Проведено аналіз понять «навчально-дослідницька діяльність», «пізнавальна самостійність», «дослідницькі компетенції». Визначена послідовність методичних прийомів поетапного формування навчально-дослідницьких умінь в учнів 1-4-х класів. Запропонована методика ознайомленні учнів з елементами наукового дослідження і формування вмінь його проведення при вивченні навчального предмету «Природознавство».


Keywords


навчально-дослідницька діяльність; пізнавальна самостійність; дослідницькі компетенції; етапи навчально-дослідницької діяльності; навчально-дослідницькі вміння; методичний підхід; початкова школа; природознавство.

References


Проект Концепції «Нова школа : простір освітніх можливостей». – Київ : МОН України, 2016. – 40 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике : обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига : НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с. ‒ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pedlib.ru/Books/7/0030/7_0030-7.shtml# book_page_top

Савенков А. И. Методика исследовательского обучения младших школьников / А. И. Савенков. ‒ Самара : Учебная литература, 2004. ‒ 80 с.

Мієр Т. І. Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.09 – теорія навчання / Т. І. Мієр. – Київ, 2017. – 594 с.

Бєкрєшева Л. О. Сучасні підходи до визначення поняття науково-дослідницька робота школяра / Л. О. Бєкрєшева. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ldubgd.edu.ua/sites/default /files/files/4_3.pdf

Махмутов М. И. Проблемное обучение / М. И. Махмутов. – Москва : Педагогика, 1975. – 367 с.

Андреев В. И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности / В. И. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1981. – 240 с.

Падун Н. О. Навчально-дослідна діяльність як засіб формування дослідницьких умінь учнів / Н. О. Падун // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 1. – С. 90–93.

Недодатко Н. Г. Формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Н. Г. Недодатко. – Харків, 2000. ‒ 24 с.

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи. – Київ : МОН України, 2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

Черненко Г. М. Формування дослідницьких умінь у молодших школярів при вивченні природознавства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream /123456789 /11946/1/Chernenko.pdf.

Пичугин С. С. Учебно-исследовательская деятельность младших школьников на уроках математики / С. С. Пичугин // Начальная школа. – 2008. – № 6. – С. 43–49.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size