ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ірина Львівна Паласевич

Abstract


Проаналізовано основні завдання та складники змісту навчання старших дошкільників англійської мови у програмах розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі», «Дитина», «Англійська мова для дітей дошкільного віку». Схарактеризовано особливості формування елементарної англомовної комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників, що ґрунтується на мовній (лінгвістичній), мовленнєвій і соціокультурній компетенція. З’ясовано організаційно-педагогічні умови ефективності зазначеного процесу (комунікативна спрямованість навчання; поступове ускладнення його змісту й засобів; формування позитивної мотивації шляхом занурення дітей у різні види емоційно насиченої діяльності).


Keywords


англійська мова; діти старшого дошкільного віку; англомовна комунікативно-мовленнєва компетентність; мовна (лінгвістична) компетенція; мовленнєва компетенція; соціокультурна компетенція; організаційно-педагогічні умови навчання англійської мови.

References


Протасова Е. Ю. Обучение иностранному языку дошкольников / Е. Ю. Протасова // Иностранные языки в школе. – 1990. – № 1. – С. 38–42.

Шкваріна Т. Сім законів ефективного навчання іноземної мови / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2010. – № 4. – С. 14–15.

Шкваріна Т. Місце іноземної мови в освіті дошкільнят / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2010. – № 1. – С. 12–14.

Я у світі : програма розвитку дитини дошкільного віку (нова редакція). У 2 ч. – Ч. ІІ. Від трьох до шести (семи) років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук та ін. – Київ : ТОВ «МЦЕФ-Україна», 2014. – 452 с.

Кулікова І. А. Англійська мова для дітей дошкільного віку : програма та методичні рекомендації / І. А. Кулікова, Т. М. Шкваріна ; за заг. ред. О. В. Низковської. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 48 с.

Дитина : освітня програма від двох до семи років / наук. кер. проекту В. О. Огнев’юк ; авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко та ін. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.

Шкваріна Т. Сім законів ефективного навчання іноземної мови / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2010. – № 5. – С. 14–15.

Шкваріна Т. Сім законів ефективного навчання іноземної мови / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2010. – № 6. – С. 20–21.

Шкваріна Т. Сім законів ефективного навчання іноземної мови / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2010. – № 7. – С. 26–28.

Шкваріна Т. Сім законів ефективного навчання іноземної мови / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2010. – № 11. – С. 21–23.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size