ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕМОВНИКА

Вадим Леонідович Рахліс

Abstract


Розглянуто питання формування індивідуального стилю діяльності як необхідного і базового складника професійної компетенції перемовника. Перемовник як незалежний вид професійної діяльності людини належить до нових, тому дотепер цілі, завдання та практика підготовки представників цієї професії знаходиться у світовій науці на стадії теоретичного осмислення. Запропоновано авторське трактування терміну «перемовник», визначено його відмінності від терміну «медіатор», а також уперше в українській фаховій педагогічній літературі порушено питання про необхідність фахової підготовки представників цієї професії, зокрема, у галузі неформальної освіти. Схарактеризовано особливості індивідуального стилю діяльності як базову фахову компетенцію, а також передумову професійної придатності перемовника з огляду на практичні потреби й умови праці представника даної професії.


Keywords


перемовник; індивідуальний стиль діяльності; професійна компетенція; неформальна освіта; професійна придатність; медіатор; фахова підготовка; інструктор; координатор; індивідуальна траєкторія навчання.

References


Весна М. Особливості професійної підготовки та діяльності екстремальних перемовників : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах»], (м. Київ, 19-20 лютого 2008 р.) / за заг. ред. О. В. Петренка, О. М. Ічанської. – Київ : НАУ, 2008. – С. 20–21.

Успенский В. Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / В. Б. Успенский, А. П. Чернявская. – Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 176 с.

Чернобай И. Переговорщик : мини-энциклопедия эффективного коммуникатора / И. Чернобай. – Екатеринбург : Издательские решения, 2016. – 207 с.

Gates, S. (2011). The Negotiation Book. United Kingdom: A John Wiley & Sons Ltd., Publication. – 245 p.

Honeyman, Ch., & Schneider, A. (2017). The Negotator’s Handbook. Dispute Resolution Institute Press. – 307 p.

Kelchner, L. (2018). Top Ten Effective Negotiation Skills. Small Business. – Chron. com. http://smallbusiness.chron.com/top-ten-effective-negotiation-skills-31534.html. 31 January

Online Etymology Dictionary. Retrieved May 11, 2014. https://www.etymonline.com/word/negotiation

The British Dictionary. (1933). London: Odhams Press Limited, Vol. 2, 52.

Trenczek, T., & Loode, S. (2016). Embedding Mediation and Dispute Resolution into Statutory Civil Law: The Example of Germany. Dealing with Disputes in the 21st Century, Chapter 12, 177–192.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size