ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Ірина Юріївна Шахіна, Тетяна Олександрівна Цимбал

Abstract


Розглянуто основні способи стимулювання творчої активності учнів молодшого шкільного віку на уроках і педагогічні умови формування їхнього креативного потенціалу. Висвітлено психолого-педагогічні підходи до формування креативного мислення учнів початкової школи. Відзначено найбільш ефективні методи і прийоми, що сприяють розвитку креативного мислення. Наведено приклади вправ, які допоможуть учителю початкової школи розвивати в молодших школярів нешаблонність мислення. Описано основні орієнтири, на які мають опиратися вчителі початкової школи, задля розвитку сучасного учня, який буде креативним і конкурентоспроможним у майбутньому.


Keywords


креативне мислення; креативна особистість; креативне навчання; здібності; початкова школа; молодші школярі; процес навчання; технологія; методи.

References


Wollach, M. A., & Kogan, N. A. (1965). A new look at the creativity – Intelligence distinction. Jornal of Personality, 33, 348–369.

Азарова Л. Н. Как развивать творческую индивидуальность младших школьников / Л. Н. Азарова // Журнал практического психолога. – 1998. – № 4. – С. 83.

Балдіна Л. Розвиток творчої компетентності учнів на уроках математики / Л. Балдіна // Математика в школах України. – 2006. – № 29. – С. 14–16.

Бочарова Т. М. Активізація творчого мислення молодших школярів / Т. М. Бочарова // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 1 (41). – С. 150–154.

Велдбрехт Д. Розвиток креативних здібностей учнів через систему креативних вправ / Д. Вельдбрехт, Н. Токар // Математика в школах України. – 2007. – № 29. – С. 2–6.

Воробйова Т. В. Формування креативних здібностей молодших школярів у процесі розв’язання навчальних завдань : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Т. В. Воробйова. – Тернопіль, 2014. – 19 с.

Гарнець О. М. Гнучкість мислення та його розвиток у школярів / О. М. Гарнець. – Москва, 1979. – С. 28–32.

Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления. – Москва : Прогресс, 1969. – С. 433–456.

Інноваційні технології навчання учнів початкових класів : монографія / за ред. П. Гусака. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 276 с.

Кирнос Д. И. Индивидуальность и творческое мышление / Д. И. Кривонос. – Москва, 1992. – 49 с.

Макушенко Т. Розвиток творчого мислення учнів на уроках математики / Т. Макушенко // Математика в школах України. – 2004. – № 6. – С. 17–23.

Національна доктрина розвитку освіти / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua

Пономарьова-Семенова Р. О. Психологічні аспекти розвитку креативності обдарованої особистості / Р. О. Пономарьова-Семенова // Обдарована дитина. – 2007. – № 7. – С.12.

Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : посібник [для вчителів і методистів початкового навчання] / О. Я. Савченко. – Київ : Богданова А. М., 2009. – 226 с.

Слєпкань З. Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики / З. Слєпкань // Математика в школі. – 2003. – № 3. – С. 7–14.

Танабаш Л. Креативність або творчі здібності / Л. Танабаш // Математика в школах України. –

– № 11. – С. 8–10.

Шахіна І. Ю. Креативність у навчальному процесі педагогічних університетів / І. Ю. Шахіна // Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія // Зб. наук. праць. − Вип. 23 / редкол.: М. І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2008. – С. 285–289.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size