ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Валентина Павлівна Шпак

Abstract


Проаналізовано методологічні позиції вчених щодо впровадження інтегрованого навчання в початковій школі. Показано переваги і недоліки інтеграції в початковій освіті. Акцентовано увагу на рівнях і видах інтеграції. З’ясовано, що психологічним підґрунтям інтеграції навчання в початковій школі слугують локальні, окремосистемні, внутрішньосистемні та міжсистемні асоціації. Наголошено на тому, що формування в молодших школярів умінь і навичок читання, письма і рахунку потребує попредметного засвоєння.

Keywords


інтегроване навчання; види інтеграції; рівні інтеграції; початкова школа; початкова освіта; молодші школярі; міжпредметні зв’язки; тенденції.

References


Концепція нової української школи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/ education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html

Попова О. Інтегроване навчання в початковій школі / О. Попова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/3218

Дьоміна Інна. Інтегроване навчання як освітній пазл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nus.org.ua/view/integrovane-navchannya-yak-osvitnij-pazl/

Ковальова В. І. Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів / В. І. Ковальова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/8032/

Інтеграція навчальних предметів в початковій школі як ефективна форма навчання молодших школярів : матеріали Інтернет-семінару / уклад. Л. Н. Добровольська, В. О. Чорновіл. – Черкаси : Видавництво КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», 2017. – 183 с.

Інтеграція знань з предметів природничо-математичного циклу : проблеми та шляхи їх вирішення : збірник матеріалів Інтернет-семінару / упор. О. І. Замулко. – Черкаси : Черкаський ІППОП, 2012. – 88 с.

Інтеграція та інтегроване навчання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nus.org.ua/articles/integrovane-navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody-chastyna-1/)

Сокуренко О. О. Інтеграція змісту початкової освіти як умова формування світорозуміння молодших школярів / О. О. Сокуренко // Гуманітарні науки. – 2010. – № 2. – С. 107–111.

Зюзюкіна Н. В. Реалізація інтегрованого підходу за допомогою групових форм роботи в початковій освіті / Н. В. Зюзюкіна // Початкове навчання та виховання. – 2011. – № 29. – С. 2–9.

Косовська М. Інтеграція багатокомпонентного змісту початкової освіти в умовах реалізації нових освітніх програм / М. Косовська // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 11–13.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size