INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL TECHNOLOGIES OF SUPPORT IN A PRODUCTIVE TEACHING OF PHYSICS IN THE SECONDARY SCHOOL

Volodymyr MYKOLAIKO

Abstract


Наведено результати аналізу досвіду застосування засобів ІКТ підтримки у продуктивному навчанні фізики. Показано, що для підвищення якості навчання необхідним є впровадження вебтехнологій, а саме: освітніх веб-сайтів і блогів, які передбачають інформаційно-презентаційну, консультативну, інформаційно-методичну, просвітницьку, навчальну підтримку діяльності вчителя й учня, відкривають нові можливості взаємодії з суспільством. Обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-відео файли, архіви, програми) можливий завдяки електронній пошті (e-mail). Одним із дієвих засобів підвищення ефективності продуктивного навчання фізики є електронні підручники, які забезпечують неперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання, представляють теоретичний матеріал, забезпечують тренувальну освітню діяльність і контроль рівня знань, а також інформаційно-пошукову діяльність, математичне та імітаційне моделювання з комп’ютерною візуалізацією і сервісні функції за умови здійснення інтерактивного зворотного зв’язку.

Обґрунтовано, що найбільш універсальним технічним засобом продуктивного навчання є електронна інтерактивна дошка, яка надає вчителю й учням унікальне поєднання комп’ютерних і традиційних методів організації освітньої діяльності: з її допомогою можна працювати практично з будь-яким програмним забезпеченням і одночасно реалізовувати різні прийоми індивідуальної і колективної, публічної («відповідь біля дошки») роботи учнів. Розглянуто актуальність застосування на уроках фізики мультимедійних технологій. Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедії показано можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій із фізики. З упровадженням ІКТ змінюються сама структура освітнього процесу, форма подачі знання, і, що найважливіше, – комунікація між тим, хто навчає, і тим, кого навчають. Проведення уроків при комплексному застосуванні продуктивних та інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких і міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань і працювати з різними джерелами інформації.


Keywords


фізика; продуктивне навчання; веб-ресурси; e-mail; електронний підручник; інтерактивна дошка; мультимедія.

References


Бугайов О. І. Програмно-методичний комплекс «Фізика-8» / О. І. Бугайов, М. В. Головко, В. С. Коваль // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 5. – С. 22–27.

Бригинець В. Електронний навчальний посібник з розв’язування фізичних задач / В. Бригинець, С. Подласов, Г. Холмська // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 2. – С. 31–33.

Волинський В. Класифікація комп’ютерних програмно-педагогічних засобів навчання / В. Волинський // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 4. – С. 42–46.

Вембер В. П. Особливості подання нового матеріалу в електронних засобах навчального призначення за допомогою презентацій / В. П. Вембер // Актуальні проблеми психології : Психологічна теорія і технологія навчання. – Київ : Міленіум, 2007. – Т. 8. – Вип. 3. – 192 с.

Денисенко О. І. Застосування комп’ютерної техніки при викладанні фізики / О. І. Денисенко // Теорія і методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : Вид. відділ НметАУ, 2003. – Вип. 3 (2). – С. 108–110.

Сосницька Н. Л. Удосконалення навчального експерименту з хвильової оптики засобами нових інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / Н.Л. Сосницька. − Бердянськ, 1998. − 20 с.

Пастушенко С. М. Нові технології навчання фізики в технічному університеті / С. М. Пастушенко // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : сер. 5 : Пед. науки : реалії та перспективи. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 22. – С. 350–354.

Тихонова Т. В. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога : сутність поняття / Т. В. Тихонова // Науковий вісник МДУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 1.33. – С. 101–105.

Тищенко О. Б. Новое средство компьютерного обучения – электронный ученик / О. Б. Тищенко // Компьютер в учебном процессе. – 2008. – № 10. – С. 89–92.

Шарко В. Д. Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти / В. Д. Шарко. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2006.

Юрченко А. О., Удовиченко О. М. Електронні підручники : аналіз тенденцій : матеріали Міжнар. дистанційної наук.-метод. конф. [«Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2014»], (м. Суми, 20-21 березня 2014 р.). – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2014. – С. 58–60.

Яценко Т. М. Управління навчальною діяльністю учнів з використанням персональних комп’ютерів (на матеріалі вивчення фізичної оптики) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «теорія і методика навчання фізики» / Т. М. Яценко. – Київ, 1998. – 24 с.

Semenikhina, O. V., Shamonya, V. G., Udovychenko, O. N., & Yurchenko, A. A. (2014). Electronic Textbook in the Context of Educational Trends and Modern Internet Technologies», Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya, 2 (2), 99–107. Retrieved from http://ejournal18.com /journals_n/1420450397.pdf.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size