СТАНОВЛЕННЯ КЛАСНОГО НАСТАВНИЦТВА У 60-Х - 70-Х РР. ХІХ СТОЛІТТЯ

Вікторія Вікторівна Макарчук

Abstract


На основі вивчення опублікованих і архівних джерел розглянуто процес становлення класного наставництва в 60-70-ті рр. ХІХ століття. Виявлено, що поява інституту класного наставництва в загальноосвітніх школах у другій половині XIX століття обумовлена підвищенням уваги суспільства й уряду до виховної функції системи освіти. Проаналізовано провідні напрями діяльності класного наставника у вихованні дітей. Результатами дослідження підтверджено, що досліджуваний період виявився найбільш значущим у розвитку інституту класного наставництва, оскільки саме в ці роки відбувався розвиток напрямів виховної діяльності й функцій класних наставників: дисциплінарно-наглядової (контроль дисципліни і поведінки вихованців, організація освітньої діяльності), організаційно-піклувальної (ведення документації, турбота про учнів, які не встигають у навчанні, узаємодія з сім’ями), виховною функцією (представленої релігійно-моральним, художньо-естетичних, інтелектуальних напрямами).

Keywords


класний наставник; становлення; учень; виховна діяльність; напрями роботи; гімназія; сім’я; статут

References


Гончаров Н. К. Из истории русской школы / Н. К. Гончаров // Советская педагогика. - 1938. - № 6. - С. 120-137.

Демушкина К. В. Развитие института классного руководства в советской школе : 19171984 гг. : дис канд. пед. наук : 13.00.01 / Ксения Валерьевна Демушкина. - Санкт-Петербург, 2005. - 188 с.

Извлечение из всеподданнейшего отчета г. министра народного просвещения за 1872 год // Журн. М-ва народного просвещения. - Ч. CLXXШ. - 1874. - Июнь. - С. 65-112.

Ичетовкина Н. М. Классное наставничество в воспитательной системе отечественной гимназии во второй половине XIX - начале XX в. : на материале Казанского учебного округа : дисс ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Надежда Михайловна Ичетовкина ; Удмурт. гос. ун-т. - Глазов, 2012. - 166 с.

Кандаурова Т. Н. Из истории провинциальной гимназии в России XIX в. / Т. Н. Кандаурова // Педагогика. - 2001. - № 3. - С. 67-68.

Кірдан О. Л. Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ - початок ХХ століття) : дис. ^канд. пед. наук : 13.00.01 / О. Л. Кірдан. - Умань, 2002. - 225 с.

Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Юріївна Осипова. - Одеса, 2016. - 501 с.

Правила для классных наставников, составленные комиссиями самарской губернской гимназии // Циркуляр по Казанскому учебному округу. - 1872. - № 2. С. 137-139.

Подготовка педагога к работе классного руководителя : [учеб.-метод. пособие] / под ред. Е. А. Слепенковой. - Нижний Новгород : НГПУ, 2003. -217 с.

Поликутина Н. В. Взаимодействие семьи и школы как общественно-педагогический феномен в России второй половины XIX - начала XX вв. : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. В. Поликутина. - Санкт-Петербург, 2001. - 222 с.

Писарев К. О. Проблема соотношения семейного и школьного воспитания в русской педагогической мысли второй половины XVIII - начала XX веков : дисс. кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Кирилл Александрович Писарев. - Курск, 2009. - 162 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size