ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Олена Олександрівна Михальчук

Abstract


У статті комунікативну культуру керівника закладу дошкільної освіти схарактеризовано як властивість особистості, яка проявляється в потребі взаємодіяти з іншими суб’єктами, цілісності та індивідуальності, творчому потенціалі керівника, в його здатності підтримувати доброзичливе відношення до оточуючих суб ’єктів. Акцентовано увагу на тому, що комунікативна культура визначає наявність у кожного фахівця певних особистісних якостей, умінь і навичок, які забезпечують досягнення цілей у міжособистісній взаємодії з іншими людьми, дають змогу адаптуватися до нової системи взаємин у педагогічному колективі тощо.

Keywords


культура, комунікація, комунікативна культура, керівник закладу дошкільної освіти, комунікативні уміння.

References


Лебеденко Т.А. Загальнолюдські цінності в духовному розвитку особистості / Т.А. Лебеденко // Виховна робота. - 2010. - № 10. - С. 44-47.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. - Київ : Либідь, 2003. - 344 с.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. - Київ, 1990. - 280 с.

Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світогляд. аналіз / В.Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко. - Київ : Знання України, 2002. - 578 с.

Бацевич Ф. С Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С Бацевич. - Київ : Академія, 2004. - 342 с.

Сагач Г. М. Мистецтво ділової комунікації : навчальний

посібник / Г. М. Сагач. - Київ : Київ. ін-т. банкірів банку «Україна», 1996. - 180 с.

Заболотська О. О. Формування індивідуальності майбутніх учителів-словесників у професійній підготовці / О. О. Заболотська. - Херсон : Айлант, 2006. - 304 с.

Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика / М. І. Пентилюк. - Київ, 1994. - 215 с.

Русанівський В. М. Культура української мови / В. М. Русанівський. - Київ: Либідь, 1990. - 306 с.

Чмут Т. К. Шляхи розвитку культури спілкування студентів вищих навчальних закладів : навчальний посібник / Т. К. Чмут. - Київ : Основа, 2002. - 380 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size