ОСОБЛИВОСТІ ВИОКРЕМЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Наталія Олександрівна Терентєва

Abstract


У статті окреслено особливості виокремлення тенденцій розвитку відповідно до розуміння сутності поняття “тенденції” та “тенденції розвитку”. Зазначено, що провідним методологічним підходом для виокремлення тенденцій розвитку є міждисциплінарний підхід, який є основою для створення нового знаннєвого продукту. Тенденції в сфері освіти виокремлюються відповідно до таких підходів: тенденції розвитку, тенденції оцінення, тенденції встановлення або отримання / вилучення та тенденції прояву. Тенденції можна відстежити, але їх важко виміряти і визначити заздалегідь. Специфіка виокремлення тенденцій розвитку освіти дорослих обумовлена тим, що освіта дорослих здійснюється як формальна, неформальна, інформальна в різних інституціях та / або шляхом самоосвіти на основі чинного в різних країнах законодавства та суспільних вимог.

Keywords


тенденції, тенденції розвитку, освіта дорослих, європейські країни, Євросоюз, інтеграція, міждисциплінарність.

References


Терентьєва Н.О. Тенденції розвитку університетської освіти в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття): дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 -Загальна педагогіка та історія педагогіки!. - Київ, 2016. - 567 с.

Egetenmeyer R. What’s new in Europe? Recent Trends in Adult and Continuing Education / R. Egetenmeyer, A. Strauch. // Report - Duisburg-Essen, 2008. - № 31(2). - P. 9 - 17.

Ситник О.І. Сучасні тенденції розвитку дорослих в Ірландії: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 -Загальна педагогіка та історія педагогіки!. - Київ, 2017. - 298 с.

Фольварочний І. В. Інтеграційні тенденції в діяльності європейської політики у сфері освіти дорослих / І.В. Фольварочний // Вісник Черкаського університету, (Серія Педагогічні науки) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців», (Черкаси, 16-17 квітня 2009). - Черкаси, 2009. - С.135 - 139.

Тагунова И. А. Образовательные услуги в контексте деятельности международных организаций / И. А. Тагунова // Вестник Университета Российской Академии Образования. - 2006, №2. - С. 14-26.

Десятов Т.М. Тенденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід / Т.М.Десятов // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2014. - Випуск 1(8). - С. 182-190.

Фольварочний І. Європейські громадські організації і освіта дорослих: монографія / І. Фольварочний. - Тернопіль: Джура, 2009. - 348 с.

Сергеєва О.С. Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу: автореф. дис. ^ канд. пед. наук: спец. 13.00.01 -Загальна педагогіка та історія педагогікиї / О.С. Сергеєва. - Київ, 2014. - 20 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size