ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наталія Ігорівна МАЧИНСЬКА

Abstract


На основі теоретичного аналізу науково-педагогічних джерел, результатів емпіричних досліджень схарактеризовано напрями дослідження наукової еліти, показано взаємозалежність та взаємозумовленість понять «елітність» і «акме», визначено основні чинники, що забезпечують розвиток елітарного мислення у слухачів магістратури.Keywords


наукова еліта; акмеологія; заклад вищої освіти; магістранти.

References


Зязюн І.А., Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. Педагогічна майстерність / за ред. І. А. Зязюна. 3-тє вид., допов. і переробл. Київ: Богданова А.М., 2008. 376 с.

Карабущенко Н.Б. Общее и специфичное в психологических моделях плит. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика, 2008. № 4. С. 42–46.

Ашин Г.К. Элитология в системе общественных наук. Общественные науки и современность. 2003. № 4. С. 124–134.

Карабущенко Н.Б. Теоретико-методологические основы психологии элит (история и современность): монография. М.: РУДН, 2007. 273 с.

Кафедра початкової та дошкільної освіти. Факультет педагогічної освіти URL: http://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedrapochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity (дата звернення 22.01.2019).

Марков В.Н. Личностно-профессиональный потенциал управленца и его оценка. М.: РАГС, 2001. 265 с.

Деркач А., Зазикін В. Акмеологія: монографія. Київ. 2003. 224 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size