ІДЕОЛОГІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТТЯ ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ)

Октавія Йосипівна ФІЗЕШІ

Abstract


Приєднання Закарпаття до складу Радянської України після завершення ІІ Світової війни призвело до системних змін в усіх сферах суспільного життя. Діяльність шкіл була перебудована за радянським взірцем, де провідну роль відігравала комуністична ідеологія. Професійна діяльність учителів початкових шкіл регламентувалася нормативними документами, спрямованими на ідеологізацію їх діяльності зокрема, та освіти в цілому.


Keywords


початкова школа; вчитель початкової школи; ідеологізація професійної діяльності вчителя; полікультурний регіон; Закарпаття.

References


Нариси історії Закарпаття. Закарпатська облдержадміністрація. Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2003. Т. ІІІ (1946–1991) / Редкол.: І.М. Різак (голова), М.М. Болдижар (кер. авт. кол.) та ін. 648 с. С. 377–380.

Магочій П.-Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь 1848–1948. Ужгород: Поличка «Карпатського краю», 1994. 296 с.

Уполномоченный Народной Рады Закарпатской Украины по делам просвещения г. Ужгород Закарпатской Украины, 25 декабря 1944 г. – 1 ноября 1945 г. Державний Архів Закарпатської області (ДАЗО), Ф. Р-177, оп. 1, спр. 2 (Распоряжения, приказы, сообщения Народной Рады Закарпатской Украины). 191 арк.

Уполномоченный Народной Рады Закарпатской Украины по делам просвещения г. Ужгород Закарпатской Украины, 1 декабря 1944 г. – 13 ноября 1945 г. ДАЗО, Ф. Р-177, оп. 1, спр. 10 (Переписка с окружными отделами народного образования об укомплектовании народных школ). 228 арк.

Уполномоченный Народной Рады Закарпатской Украины по делам просвещения г. Ужгород Закарпатской Украины, 9 декабря 1944 г. – 18 декабря 1945 г. ДАЗО, Ф. Р-177, оп. 1, спр. 1 (Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии и Народной Рады Закарпатской Украины). 75 арк.

Президія Народної Ради Закарпатської України, 1 січня 1945 р. – 24 грудня 1945 р. ДАЗО, Ф. Р-14, оп. 1, спр. 618 (Постанови і циркуляри НРЗУ та листування з округовими шкільними відділами про повернення вчителів до педагогічної роботи). 32 арк.

Президія Народної Ради Закарпатської України, 19 квітня 1945 р. ДАЗО, Ф. Р-14, оп. 1, спр. 607 (Циркуляр уповноваженого НРЗУ в справах освіти Про обереження педагогів від буржуазної націоналістичної ідеології, розповсюджуваної фашистськими окупантами в минулому). – 1 арк.

Уполномоченный Народной Рады Закарпатской Украины по делам просвещения г. Ужгород Закарпатской Украины, 9 декабря 1944 г. – 18 декабря 1945 г. ДАЗО, Ф. Р-177, оп. 1, спр. 1 (Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии и Народной Рады Закарпатской Украины). 75 арк.

Міністерство освіти УРСР. Канцелярія. Центральний державний архів органів влади, м. Київ (ЦДАОВ), Ф. 166, оп. 15, спр. 127 (Постанови Ради Міністрів УРСР з питань народної освіти (Том І), 4 січня – 23 квітня 1946 р.). 131 арк.

Фізеші О.Й. Соціально-економічні чинники становлення початкової школи Закарпаття: повоєнний період. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка і психологія. Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. Вип. 1(5)’2017. С. 43-47.

Уполномоченный Народной Рады Закарпатской Украины по делам просвещения г. Ужгород Закарпатской Украины, 15 декабря 1945 г. ДАЗО, Ф. Р-177, оп. 1, спр. 79 (Постановление Народной Рады Закарпатской Украины и ЦК КПЗУ от 15 декабря 1945 г. об улучшении работы школ Закарпатской области, отчет областного отдела народного образования об улучшении работы в народных школах Закарпатской Украины). 8 арк.

Народний Комісаріат освіти УРСР. Канцелярія. ЦДАОВ, Ф. 166, оп. 15, спр. 54 (Постанови Ради Народних комісарів УРСР з питань народної освіти в УРСР, 2 січня – 22 грудня 1945 р.). 244 арк.

Міністерство освіти УРСР. Канцелярія. ЦДАОВ, Ф. 166, оп. 15, спр. 128 (Постанови Ради Міністрів УРСР з питань народної освіти (Том ІІ), 6 травня – 23 грудня 1946 р.). 163 арк.

Закарпатський обласний відділ народної освіти Міністерство освіти УРСР. 16 лютого 1946 р. – 31 грудня 1946 р. ДАЗО, Ф. Р-165, оп. 2, спр. 1 (Накази народного комісара та Міністра освіти УРСР за 1946 р.). 138 арк.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size