ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ» У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Дмитро Володимирович ЄФІМОВ

Abstract


У статті висвітлена тема необхідності перегляду ролі історії педагогіки в освітньому процесі вищих навчальних закладів; розкрито сутність історико-педагогічної науки і її функції, що впливають на формування особистості студента; також звертається увага на необхідність організації проблемного навчання у вищій школі для підвищення якості педагогічної освіти.


Keywords


історія педагогіки; педагогічна освіта; проблемна лекція; вища школа; освітній процес.

References


Мороз І. В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Монографія. Київ: Освіта України, 2005. 196 с.

Замостьянова Т. В., Кручинская М. В., Рябая С. А. К вопросу о современных тенденциях преподавания истории в высшей школе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Т. 26. С. 531–535. –URL: http://e-koncept.ru/2014/64407.htm.

Лернер И. Я. Проблемное обучение. Москва: Знание, 1974. 164 с.

Мицик Ю. Нове чи призабуте старе: міркування про книжку «Шкільна освіта очима істориків-науковців // Історія в школах України. 2008. № 11 – 12 60 с.

Матюшкин А. М. Проблемы развития профессионально-теоретического мышления. Москва: Педагогика, 1980. 209 с.

Грубінко В. В. Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського процесу // Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. С. 6 – 17.

Пометун О., Фрейман Г. Нові підходи до вибору структурування історичної освіти // Історія в школах України. 2000. № 1. С. 2 – 7.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size