ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ЗМІНИ ТЕМПУ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ

Олена Романівна ПЛИСЮК

Abstract


У статті розкриваються теоретичні аспекти диференційованого навчання математики в  старшій школі в процесі зміни темпу засвоєння знань. Визначення темпу засвоєння матеріалу, побудова відповідної технології навчання та впровадження диференційованого навчання математики в процесі зміни темпу засвоєння знань учнями старшої школи  дає можливість забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії кожному учневі, незалежно від його вподобань та здібностей, а також засвоїти навчальний матеріал.


Keywords


рівнева диференціація; темп засвоєння знань; індивідуальна освітня траєкторія; природовідповідність.

References


Про освіту. Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Бабанский Ю.К. Как оптимизировать процес обучения. М.: Просвещение,1978. 256с.

Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М., 1995. 190с.

Бугайов О.І. Диференціація навчання учнів у загальноосвітній школі: монографія / за наук. ред. В.І. Кизенка. Київ: Пед. думка,2010.132с.

Дейніченко Т.І. Технологія організації педагогічної підтримки з метою диференціації навчання в умовах групової роботи учнів. Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць / за заг. редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. Харків,2005. Вип.27. Ч.1. С.77-83

Капіносов А.М. Тематичне поетапне рівневі вивчення математики в основній школі. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. 112с.

Кирсанов А.А. Индивидуализация учебной деятельности учащихся. Казань,1980. 207с.

Малафіїк І.В. Системний підхід у теорії і практиці навчання. Рівне: Перспектива, 2004. 345 с.

Унт Н.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М.: Педагогика,1990. 190с.

Фирсов В.В. Учим математикой. М.: Просвещение, 2012. 223с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size