РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

Марія Володимирівна АДОБОВСЬКА, Валентина Іванівна ТРИГУБ

Abstract


У статті розкривається ідея компетентнісного підходу в підготовці майбутнього вчителя географії в період педагогічної практики. Педагогічна практика, що має комплексний характер, створює умови для мобілізації отриманих в університеті знань і умінь. Її результати залежать від розуміння цілей і завдань практики, активності студента, вміння правильно об'єднати різні напрями педагогічної діяльності в єдиному навчально-виховному процесі, вести науково-дослідну роботу професійно-педагогічного характеру. Окреслено шляхи вдосконалення педагогічної практики в контексті формування методичної компетентності майбутніх учителів географії.


Keywords


майбутній вчитель географії; компетентнісний підхід; інноваційні технології; педагогічна практика; географія.

References


Криловець М.Г. Система методичної підготовки майбутніх учителів географії: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2009. 40 с.

Педагогічна практика: навчально-методичний посібник / уклад.: В.В. Макарчук, А.В. Добридень. 2-е вид., випр., доп. Умань: Жовтий О.О., 2015. 158 с.

Столяренко О.В., Столяренко О.В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця: навчально-методичний посібник. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. 196 с.

Ушинский К.Д. Собр. соч. М.-Л., 1950. Т. 10. 669 с.

Кіт Г.Г. Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вчителя початкових класів: навч.-метод. посібник для студентів педагогічних закладів освіти (спеціальність: початкове навчання). Вінниця, 2007. 222 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size