ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ НА ПРОФЕСІЮ

Валентина Іванівна БАДЕР

Abstract


Уточнено поняття текстотворчої компетентності у контексті підготовки вчителів початкової школи; визначено лінгвостилістичні засади формування текстотворчої компетентності; виокремлено новітні технології вдосконалення текстотворчої компетентності майбутнього вчителя.


Keywords


STEM-освіта; комунікативна компетентність; текстотворча компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; учитель початкових класів; інтегрований підхід; інформаційно-цифрові технології навчання.

References


Концепція Нової української школи. М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2018/12/12/11/20-11-2018rekviz.pdf

Проект концепції STEM-освіти в Україні. М-во освіти і науки України. URL: http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf.

Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи». URL: https://www.auc.org.ua/sites/default/files/sectors/u-137/standart_uchytelya_pochatkovoyi_shkoly.pdf.

Голуб Н.Б. Особливості текстотворчої діяльності учнів 5–7 класів в умовах компетентнісного навчання української мови. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2013. Вип. 20. С. 72–76.

Жигаліна О.О. Блог як гіпержанр інтернеткомунікації. Психолінгвістика. 2009. Вип. 4. С. 210–216.

Чемеркін С.Г. Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньо- структурні процеси: монографія. Київ, 2009. 240 с.

Шарко В. Модернізація системи навчання учнів STEM-дисциплін як методична проблема. Наукові записки Херсонського державного уеіверситету. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. № 10. Т. 3. С. 160–165.

Henderson C., Connolly M., Dolan E.L., Finkelstein N., Franklin S., Malcom S., Rasmussen C., Redd K. and John K.St. (2017). Towards the STEM DBER Alliance: why we need a discipline-based STEM education research community. International Journal of STEM Education. Available on-line at https://doi.org/10.1186/s40594-017-0076-1.

Baker C.K. and Galanti T.M. (2017). Integrating STEM in elementary classrooms using model-eliciting activities: responsive professional development for mathematics coaches and teachers. International Journal of STEM Education. Available on-line at https://doi.org/10.1186/s40594-017-0066-3.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size