ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ»

Тарас Петрович СОРОКА, Віктор Борисович СОПІГА

Abstract


Розкрито особливості вивчення дисципліни «Основи проектування і моделювання» майбутніми фахівцями сфери обслуговування у закладах вищої освіти. Обґрунтовано структуру розробки творчого проекту, яка ґрунтується на засадах проектно-технологічної діяльності та включає: розробку технічного завдання, розробку технічної пропозиції, ескізне проектування, розробку технічного проекту, розробку технічної документації, розрахунок собівартості та ціни виробу, розрахунок оцінки якості проектованого виробу, екологічне обґрунтування виробу. Наведено приклад побудови виступу для захисту проекту згідно такої структури: мета проекту, розв’язувані задач в процесі проектування (конструктивні, технологічні, екологічні, естетичні, економічні та маркетингові), коротка історична довідка з теми проекту, хід виконання проекту, економічна доцільність виготовлення виробу, висновки з теми проекту, власна оцінка роботи над проектом.

Визначено та розкрито фахові компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, а саме: графічна, проектно-технологічна, інформаційна, художньо-конструкторська, автономізаційна, комунікативна.


Keywords


сфера обслуговування; проектно-технологічна діяльність; творчий проект; фахові компетентності.

References


Сорока Т.П. Основи проектування і моделювання: методичні рекомендації. Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2019. 88 с.

Сорока Т.П. Проектно-технологічна діяльність майбутніх учителів трудового навчання та технологій: методичні рекомендації. Тернопіль: Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2019. 104 с.

Коберник О.М., Бербец В.В., Сидоренко В.К., Ящук С.М. Методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу / За заг.ред. О.М.Коберника, В.К.Сидоренка. Умань: УДПУ, 2004. 111 с.

Гедзик А.М., Коберник О.М., Ткачук С.І., Ящук С.М. та ін. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів технологій: колективна монографія. Умань: Сочінський М.М., 2017. 280 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size