ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ З НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Наталія Олександрівна ЧУВАСОВА

Abstract


Освіта, як сфера підготовки висококваліфікованих майбутніх учителів хімії та біології, поступово змінює орієнтацію від передачі постійно накопиченої інформації на освоєння способів і засобів інтелектуально-комунікативних компетентностей. Водночас головним стає не обсяг знань, а вміння самостійно розпорядитися своїми знаннями й застосовувати їх у практичній діяльності. Трансляційні технології освіти й навчання поступово змінюються на більш складні розумово діяльнісні. Кардинальна зміна цілей освіти призводить до визначення принципу безперервності освіти, забезпеченню прав людини на постійне формування інтелектуально-комунікативних компетентностей.


Keywords


компетентнісний підхід; інтелектуально-комунікативні компетентності; експериментальні задачі; майбутні учителі хімії та біології.

References


Сериков В.В. Личностно ориентированное образование: поиск новой парадигмы. М.: Знание, 1998. 182с.

Полякова Г. Психологічний довідник вчителя. Київ: Шк.світ,2008.128с.

Брунер Дж. Психология познания. М.: Прогресс, 1977. 412 с.

Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского гос. ун-та, 1983. 176 с.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособ. М.: Народное образование,1998. 256с.

Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1997. 392 с.

Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 6 т. М.: Педагогика, 1990. –Т. 3. 236с.

Новиков Д.А.Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). М.: МЗ-Пресс, 2004. 67 с.

Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М.: Изд-во МГУ, 1985. 45с.

Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М.: Изд-во МГУ, 1984. 344с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size