МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Наталія Олександрівна САЙКО

Abstract


На основі аналізу проблем соціалізації особистості в сільській місцевості  запропоновано організацію соціальної роботи за інтеграційною моделлю, яка передбачає створення умов для успішного функціонування кожної особистості та дефіцитною, що включає форми і методи роботи з вразливими категоріями населення.


Keywords


соціалізація; соціальна активність; інтеграція; модель; інтеграційна модель; дефіцитна модель.

References


Про проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». URL: http://cba.org.ua/ua/pro-nas/proekt-cba.

Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 176 с.

Величко О.В. Демографічні проблеми форму-вання трудового потенціалу сільських терито-рій. Формування економічних умов розвитку сільських територій. Київ: ННЦ “ІАЕ”, 2011. 25-30.

Лукашевич М.П., Мигович І.І. Теорія та методи соціальної роботи. Київ: МАУП, 2002. 165 с.

Петренко Т. Соціальна робота у громадах: ме-тодичні рекомендації до самостійної роботи. Київ: НАУ, 2013. 52 с.

Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика й політика. Київ: КМ Академія, 2004. 180 с.

Слозанська, Г.І. Особливості підготовки соціальних працівників до роботи у сільській місцевості: досвід Австрналії та України. Актуальні проблеми соціальної роботи. 2014. С. 127–132.

Barker, J.A. Paradigms: Business of Discovering the Future. HarperCollins, 1993. 240 p.

Бондар Т. В., Галіч Ю. П. та ін. Рівень поши-рення і тенденції вживання тютюну, алкоголь-них напоїв, наркотичних речовин серед учнів-ської молоді україни: 2011 / кер. авт. кол. О.М. Балакірєва. Київ: Обнова, 2011. 176 с.

Агарков О.А., Арабаджиєв Д.Ю., Єрохіна Т.В., Кузьмін В.В., Мещан І.В., Попович В.М. Техно-логії соціальної роботи. Запоріжжя: Мотор-Січ, 2015. 487 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size