ДОЗВІЛЛЯ ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вадим Володимирович ТКАЧЕНКО, Катерина Олександрівна ТКАЧЕНКО

Abstract


У статті обґрунтовано висновок, що дозвілля, це вид діяльності, яка включає в себе як соціальну так и культурну сфери діяльності людини, а це в свою чергу відкриває значні можливості для оновлення, збагачення та актуалізації соціальної ролі дозвілля та створює нові можливості для виховної, пізнавальної, розвиваючої діяльності її суб’єктів.

Keywords


дозвілля; дозвіллєва діяльність; соціокультурна діяльність; менеджмент соціокультурної діяльності.

References


Бочлюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 208 c.

Оленіна О.Ю. Концепція підготовки менеджерів соціокультурної діяльності в умовах формування суспільства знань. Культура України. 2013. Вип. 42(2). С. 41–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_42%282%29__11

Філімонов С. Аналіз понять "дозвілля" в сучасній науковій літературі. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. 2013. Вип. 121(2). С. 188–192. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_121%282% 29__47

Кочубей Н.В. Соціокультурна діяльність: навчальний посібник. Суми: Університетська книга, 2015. 122 с.

Лисакова І.В. Соціальна педагогіка та педагогіка дозвілля в підготовці менеджерів соціокультурної діяльності. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки: Науковий журнал. 2012.

№ 4. С.139–142.

Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2005. 408 c.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size